SCIO testy - 9. ročník

Ve dnech 18.-20. listopadu absolvovali žáci 9. ročníku sérii testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Toto testování bylo ideální přípravou na testy u přijímacích zkoušek na střední školy, kde budou žáci podrobeni testům velmi podobného charakteru. Deváťáci přistoupili k testování zodpovědně, po zpracování výsledků společností SCIO obdrží každý žák zprávu se svými individuálními výsledky, které mohou ledacos napovědět...
Mgr. Ivan Šošolík
Komentář k SCIO testům, které budou součástí přijímacího řízení na střední školy ve Zlínském kraji.