Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Setkání k 65. výročí školy

K výročím jablůnecké školy

Ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2019 jsme si připomněli hned několik výročí našich školních budov. Před 90 lety byla dostavěna budova tzv. Dolní školy, dnes sídlo Obecního úřadu Jablůnka. V r. 1954, tj. před 65 lety bylo zahájeno vyučování v budově Horní školy, dnešní staré části školní budovy Na Láni. A konečně v r. 1999 – před 20 lety byla dokončena dostavba pavilonu učeben tříd 2. stupně.
Od roku 1999 si co pět let připomínáme „kulatá a půlkulatá“ školní výročí. Pro nás jsou tyto oslavy vždy motivací ke zlepšování podmínek výuky, ke zkvalitňování podmínek a vzdělávání našich žáků. Chceme se při této příležitosti pochlubit výsledky naší práce a připomenout nezastupitelnou roli školy v životě obce. Škola ovlivnila za léta své existence velké množství lidí, za uplynulých 65 let to bylo na 2500 absolventů.
Také na letošní oslavy připravili učitelé a žáci v rámci Dne otevřených dveří školní akademii, která se setkala s příznivým hodnocením návštěvníků. Sál tělocvičny praskal ve švech (napočítali jsme 250 diváků), ale vystupující žáci si nepřipustili nervozitu a skvěle předvedli milá, vtipná, ale i dojemná vystoupení, pečlivě režírovaná svými učiteli. Přípravy na výročí školy, ať už výzdoba rozlehlých chodeb a vnitřních prostor školy, či přípravy a průběh akademie spojily dohromady žáky a učitele tak, že táhli společně za jeden provaz. Na všech bylo vidět, že jim záleží na tom, jak se budeme před veřejností prezentovat. Pro mě jako ředitele školy to byl jeden z nejsilnějších dojmů z celých oslav.
Při pátečním slavnostním setkání s bývalými zaměstnanci školy a pozvanými hosty jsme uspořádali prohlídku vyzdobené školy, zhlédli obrazovou Galerii na schodech. Při prohlížení fotografií a kronik jsme zavzpomínali na historii školy a na společné školní zážitky.
Musím pochválit všechny žáky a zaměstnance školy zapojené do příprav výročí školy a rád jim touto cestou tlumočím slova poděkování a uznání od hostů tohoto setkání, od návštěvníků akademie a Dne otevřených dveří. Myslím si, že jsme školní výročí oslavili důstojně a potvrdili tak dobré jméno naší školy.
Závěrem bych rád vyjádřil naše upřímné poděkování za práci pro jablůneckou školu všem bývalým a současným pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy. Děkuji našemu zřizovateli Obci Jablůnka, rodičům žáků školy, místním spolkům, firmám a organizacím a ostatním našim spolupracovníkům a příznivcům, kteří nás při naší práci podporují a fandí nám.
Popřejme společně jablůnecké škole do dalších let vše nejlepší!

Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Datum vložení: 10. 5. 2019 9:30
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2019 15:42
Autor: Správce Webu