Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Zahrada školní družiny

Zahrada školní družiny ZŠ Jablůnka má nové herní prvky

Školní družinu pravidelně navštěvovalo v tomto školním roce 55 žáků prvního stupně ZŠ. Před rekonstrukcí zahrada nabízela dětem ke hraní a zábavě pouze pískoviště a průlezku, která již funkčně i technicky dosloužila. Od roku 2015 jsme ve spolupráci s Obcí Jablůnka každoročně žádali o finanční dotaci, vypisovanou MMR ČR, na vybavení zahrady dalšími herními prvky. Bohužel, všechny tyto naše žádosti byly zamítnuty.

Dva měsíce před podáním první žádosti o dotaci, na podzim v roce 2015, byla školou vypsaná sbírka na nákup nových herních prvků. Sponzorskými dary přispívali rodiče, žáci sbírali papír, jablka ve školním sadu a prodávali své výrobky na vánočním jarmarku. Tím jsme v průběhu několika let získali nezanedbatelnou částku, za kterou jsme chtěli zakoupit lanovou pyramidu. Nakonec to ale dopadlo jinak.

Na počátku letošního roku jsme se spolu s naším zřizovatelem rozhodli pořízení herních prvků samofinancovat. Se souhlasem Rady rodičů při ZŠ Jablůnka jsme využili výtěžek sbírky, ze které se za čtyři roky nashromáždilo100 tisíc Kč. Dalších 100 tisíc Kč doplatila Obec Jablůnka.

V lednu t.r. jsme zahájili spolupráci s firmou REVO z Rožnova p. Radhoštěm a v období nouzového stavu z důvodu nemoci COVID-19 se dne 17. března začalo s instalací dřevěných herních prvků. Za týden bylo hotovo.  Dne 1. června na Den dětí bylo hřiště za přítomnosti starosty p. Čeňka Hajného slavnostně otevřeno a předáno k užívání dětem základní školy.

Velké poděkování patří rodičům, žákům a učitelům ZŠ, dětem školní družiny, které každý rok kreslily návrhy zahrady jako podklad k žádosti. Děkujeme Obci Jablůnka za finanční podporu a zaměstnancům obecního úřadu za vstřícnost při jednáních a při vlastní realizaci projektu.

Jitka Fojtíková, vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Jablůnka

Datum vložení: 23. 6. 2020 14:40
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2020 15:19
Autor: Správce Webu