Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Zeměpis ostatní

Desková tektonika

Pohyb litosferických desek1

Pohyb litosferických desek2

Kontakt litosferických desek

Vznik pohoří podsouváním jedné litosferické desky pod druhou

Vznik sopečných ostrovů
- animace

Vznik sopečných ostrovů
- skutečnost