Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Důležité informace k závěru školního roku 2019/20

Vydávání vysvědčení, odevzdávání učebnic, sešity pro příští školní rok, vracení peněz a další

 
1) Třídní schůzky
Obvyklé červnové třídní schůzky se letos neuskuteční.

2) Vracení peněz
Vzhledem k náhlému uzavření školy v důsledku COVID-19 Vám některým budeme vracet peníze. Jedná se o následující vratky:
a) přeplatek na stravném v jídelně
b) přeplatek za lyžařský výcvik v 7. a 8. ročníku (u většiny 450 Kč)
c) přeplatek za školní družinu (390 Kč za 3 měsíce)
d) přeplatek za kroužek ve 2. pololetí (jeden kroužek 300 Kč/pololetí)
e) přeplatek za předplaveckou výuku v 1. ročníku (252 Kč)
Přeplatek za lyžařský výcvik ve 2. a 3. třídě vracet nebudeme, neboť není velký. O své peníze však nepřijdete, třídní učitelky budoucí 3. a 4. třídy ho na začátku příštího školního roku použijí na nákup pracovních sešitů pro žáky.
Všechny přeplatky vám vrátíme po 20. červnu 2020 na účet, ze kterého platíte stravné ve školní jídelně. Pokud chcete nějaký přeplatek vrátit na jiný účet, napište mi e-mail (sosolik@zsjablunka.cz), ve kterém uvedete číslo účtu a banku, kam máme peníze poslat. Ozvěte se však co nejdříve, nejpozději do pátku 12. června 2020!
Přeplatek na stravném přijde v samostatné platbě a řeší ho vedoucí školní jídelny G. Kotrlová (tel 571 499 424, jidelna@zsjablunka.cz).
Ostatní přeplatky řeší ekonomka školy ing. H. Vaňková (tel 571 499 423, ekonom@zsjablunka.cz). Přeplatek za kroužky přijde v samostatné platbě (peníze jdou z účtu Spolku rodičů). 

3) Odevzdávání učebnic
Učebnice budou v červnu odevzdávat pouze žáci 9. ročníku, 2. ročníku a žáci, kteří ze školy odchází (víceleté gymnázium, stěhování) Všichni ostatní odevzdají učebnice až po prázdninách. Můžou se z nich aspoň ještě 2 měsíce učit :)

4) Sešity pro příští školní rok
Sešity pro příští školní rok letos koupí škola všem žákům. Na jejich úhradu použijeme ušetřené peníze ze Spolku rodičů, neboť ve 2. pololetí jsme neměli výdaje, se kterými jsme počítali.

5) Vydávání vysvědčení
Hodnocení uplynulého školního roku a předávání vysvědčení bude probíhat ve třídnických hodinách v týdnu 22. - 26. června dle následujícího harmonogramu:
22. 6. pondělí třídnické hodiny 9. ročník (učebnice, čipy)  8:00 – 10:00 změna - celá třída dohromady! (Smilek)
23. 06. úterý třídnické hodiny 6. ročník 8:00 – 9:00 6.A (Hurtová), 10:00 – 11:00 6.B (Kučerová)
24. 06. středa třídnické hodiny 7. ročník  8:00 – 9:00 7.A (Smolíková), 10:00 – 11:00 7.B (Zajícová)
25. 06. čtvrtek třídnické hodiny 8. ročník  8:00 – 9:00 změna - celá třída dohromady! (Michalíková)
26. 06. pátek třídnické hodiny 9. ročník 8:00 – 9:00 změna - celá třída dohromady! (Smilek)
26. 06. pátek třídnické hodiny 1. - 5. třída
Pro vstup do školy je potřeba, aby žáci měli Vámi podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Kdo si nemůže čestné prohlášení stáhnout z webu školy a následně vytisknout, může si ho vyzvednout osobně ve škole. Dále budou mít žáci sebou roušku a ve škole se budou řídit hygienickými pravidly platnými od 25. 5. 2020 (dezinfekce rukou, rozestupy apod.) - viz web školy.
Pokud se žák z jakéhokoli důvodu nebude moci do školy na třídnickou hodinu dostavit, bude možné vysvědčení vyzvednout v kanceláři ekonoma školy ve dnech 1. - 3. července v době od 8:00 - 12:00 hod, případně i jindy po předchozí telefonické domluvě.
 
V Jablůnce 5. 6. 2020, aktualizováno 18. 6. 2020                                                                                                                                    Mgr. Ivan Šošolík
 
Datum vložení: 5. 6. 2020 8:59
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2020 8:07
Autor: Správce Webu