Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Jak od 1. září ve škole?

Organizační a protiepidemická opatření

Na základě doporučení MŠMT v souvislosti s COVID-19 vydává Základní škola Jablůnka tato organizační a protiepidemická opatření.

Od 1. 9. 2021 se všichni žáci školy účastní prezenční výuky.

NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ A ROUŠEK

Do školy je povolen vstup pouze s respirátorem nebo rouškou splňující normu FFP2 nebo KN95. Před příchodem do šaten si žáci dezinfikují ruce. Na chodbách a v dalších společných prostorách je povinnost nosit respirátor nebo roušku. V případě, kdy jsou žáci již usazeni na výuku ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí. Výjimku z nošení ochrany dýchacích cest mají jen žáci se závažným zdravotním důvodem, který musí potvrdit lékař.

TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Žáci budou testováni na COVID-19 neinvazivním antigenním testováním z přední části nosu jako doposud. Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem pedagoga. U žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence rodiče při testování (prostor šaten a jídelny).

Termíny testování jsou 1., 6. a 9. září 2021. Žáci 1. třídy se budou testovat poprvé až 2. září. Žák, který bude mít pozitivní test na COVID-19, se nebude účastnit výuky. Rodiče takového žáka budou telefonicky o této skutečnosti informováni a žák setrvá v izolační místnosti do doby, dokud si jej rodiče ze školy nevyzvednou.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost PCR testu 7 dní, antigenní test 3 dny). Aby žák nebyl testován, je potřeba výše uvedené skutečnosti věrohodně doložit třídnímu učiteli před samotným testováním (listinná podoba, certifikát v mobilu apod.)

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za dodržení přísnějších režimových opatření. Musí mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest a na obědě sedí ve zvláštním sektoru ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních. Neúčastní se výuky TV ve vnitřních prostorách a nezpívá.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Stravování ve školní jídelně je zajištěno pro všechny žáky kromě 1. třídy již od 1. září (žáci 1. třídy se mohou stravovat od 2. září). Počet žáků v prostoru jídelny i počet strávníků u stolu budeme regulovat.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve středu 1. září 2021 bude školní družina v provozu (kromě žáků 1. ročníku), děti ale musejí mít na tento den písemné sdělení rodičů pro vychovatelky s dobou odchodu dítěte z družiny a s informací, kdo si dítě odvede, či jestli může jít samo bez doprovodu a v kolik hodin.

DALŠÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLE

Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření jako je zákaz vstupu cizích osob, častá dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, častější krátkodobé větrání učeben apod.

 

Datum vložení: 24. 8. 2021 15:22
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2021 15:28
Autor: Správce Webu