Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Karanténa třídy

Nařízení hygienické stanice

Vážení rodiče,

v pondělí 24. 5. 2021 jsme se konečně sešli ve škole s žáky všech ročníků. V pátek 28. 5. 2021 v odpoledních hodinách nám však Krajská hygienická stanice Zlínského kraje sdělila, že jedné z našich tříd je z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 nařízena s okamžitou platností karanténa. Předpokládané ukončení karantény této třídy je 8. 6. 2021. Nedá se vyloučit, že k podobné situaci dojde v následujících dnech i v jiných třídách. Kdo je připraven, není překvapen, a proto jsme se rozhodli Vás informovat o tom, jaká v karanténě platí pravidla a jak by probíhala výuka.

Karanténa je opatření, které slouží k oddělení osob, u kterých je podezření na nákazu. Žáci v karanténě zůstanou podle pokynů hygienické stanice doma po dobu minimálně 14 dnů od posledního kontaktu se spolužákem pozitivně otestovaným PCR testem. Neměli by opouštět domácí karanténu, nesmějí vycházet na veřejná místa s výjimkou návštěvy lékaře (po předchozí telefonické domluvě), či testování. Obědy v rámci školního stravování škola pro tyto žáky nezajišťuje. Rodiče budou v kontaktu s hygienickou stanicí, jejíž instrukce jsou povinni respektovat a která jim sdělí termín absolvování konfirmačního RT-PCR testu dítěte. Rodiče by měli sledovat zdravotní stav svých dětí, zda nemají zvýšenou teplotu, kašel nebo potíže s dýcháním. Pokud nějaké zdravotní potíže zpozorují, obrátí se na lékaře, který jim poradí, jak postupovat dál. Karanténa se týká také sourozenců pozitivně testovaného žáka, nikoli však jeho rodičů.

Výuku žáků v karanténě budeme zajišťovat distančně v prostředí MS Office 365 – Teams. Rozvrh výuky bude zveřejňován v elektronické žákovské knížce. Žáci mají povinnost, pokud jim to zdravotní stav dovoluje, se distanční výuky prováděné formou on-line hodin účastnit a plnit zadané domácí úkoly.

Těm, kterých se karanténa týká, nebo se bude týkat, přejeme hodně trpělivosti a brzký návrat do školy.

Zdraví Vás a pevné zdraví Vám přeje

Mgr. Luděk Drlík, ředitel ZŠ Jablůnka

Datum vložení: 31. 5. 2021 8:15
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2021 8:30
Autor: Správce Webu