Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Klasifikace na konci roku 19/20

Informace ZŠ Jablůnka o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme ze všech předmětů hodnotit prospěch žáků známkami, které budou vycházet z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za období 1. 2. 2020 -10. 3. 2020. Na základě doporučení MŠMT budeme vycházet také z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a budeme přihlížet k výsledkům žáka za první pololetí šk. roku 2019/2020.

V době, kdy byla uzavřena škola, jsme se rozhodli hodnotit práci žáků z domova jen omezeně. Mysleli jsme, že se s žáky sejdeme nejpozději do měsíce. Teď se ale situace změnila a je čas upravit přístup k hodnocení výuky na dálku. Většina žáků do konce školního roku nenastoupí, ale vysvědčení za druhé pololetí vydat musíme. Dodneška převažující hodnocení (např. motivační jedničky za splnění úkolu, nebo slovní pochvala či komentář, příp. informace o tom, že žák úkol splnil či nesplnil) od 5. 5. 2020 nahradíme známkováním práce žáků z domova tak, jak jsme tomu byli zvyklí před uzavřením školy. Učitelem budete předem upozorněni na to, že se jedná o úkol, který bude hodnocen známkou.

Přeji Vám co nejvíce pěkných známek a věřím, že přes všechny obtíže tento školní rok úspěšně dokončíme.

Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Datum vložení: 29. 4. 2020 11:36
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2020 11:42
Autor: Správce Webu