Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Konzultace žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Zjištění zájmu o přípravu žáků 9. třídy ZŠ Jablůnka na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, žákyně a žáci 9. třídy,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje od 11. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 9. třídy za účelem přípravy na přijímací zkoušku na střední školy. Docházka je dobrovolná a bude probíhat ve skupině maximálně 15 žáků. K zajištění přípravy na přijímací zkoušku a ochrany zdraví pro zájemce z řad žáků 9. třídy potřebujeme zjistit Váš zájem.

Příprava na přijímací zkoušky bude na naší škole probíhat od 11. 5. 2020 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 pod vedením učitelů českého jazyka a matematiky. Mezi žáky v lavicích budou rozestupy min. 1,5 m. Žáci se budou pohybovat po škole v rozestupech  a v rouškách. Ve třídě o nošení roušek rozhodne vyučující. Do školy budou žáci 9. třídy vstupovat průběžně vstupem pro žáky v době od 7:45 do 7:55. V průběhu pobytu ve škole si žáci budou mýt a dezinfikovat ruce. Obědy nebudou zajišťovány.

Podmínkou přihlášení žáka 9. tř. k přípravě na přijímací zkoušky je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Na tomto prohlášení potvrzujete, že žák nemá žádné příznaky spojované s virovým infekčním onemocněním a to, že jste se seznámili  s vymezením rizikových skupin. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z vymezení, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Formulář tohoto prohlášení můžete buď stáhnout z úřední desky na webu školy nebo si jej vyzvednout osobně ve škole ve dnech 5. 5. -7. 5. 2020 v době od 9 do 11 hodin. Čestné prohlášení můžete doručit do poštovní schránky umístěné ve vstupních dveřích školy, nebo je odevzdá učiteli žák osobně při nástupu žáka do školy, v obou případech ale nejpozději 11. 5. 2020. Žákovi nebude umožněna osobní účast ve škole, pokud čestné prohlášení zákonný zástupce nepodepíše a včas škole nedodá.

Další podmínkou je, aby byl žák vybaven denně minimálně dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Pro úplnost dodávám, že přijímací zkouška na střední školy proběhne přibližně v polovině června 2020.

Žádám Vás o vyplnění krátkého on-line dotazníku, zjišťujícího Váš zájem o docházku Vašeho dítěte do školy, do 7. 5. 2020. Děkuji Vám za dodržení termínu a za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Datum vložení: 4. 5. 2020 10:25
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2020 10:27
Autor: Správce Webu