Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Organizační opatření k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Opatření ZŠ Jablůnka k docházce žáků do školy od 25. 5. 2020

Tato opatření směřují k zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců ZŠ v době krizových opatření a upřesňují, jak bude probíhat provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020. Opatření vycházejí z materiálu Ministerstva školství ČR a z místních podmínek.

1. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Od 25. 5. 2020 může do školy nastoupit pouze ten ŽÁK 1. - 5. TŘÍDY, který předloží písemné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které obsahuje:

 1) prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 2) seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (více viz tiskopis čestného prohlášení)

Čestné prohlášení předá žák (rodič) v pondělí 25. 5. před vstupem do budovy školy pověřenému zaměstnanci školy (zástupci ředitele). Tiskopis čestného prohlášení je k dispozici na webových stránkách školy. V tištěné podobě si tiskopis můžete vyzvednout ve škole v době úředních hodin. Žákovi nebude umožněna osobní účast ve škole, pokud čestné prohlášení zákonný zástupce nepodepíše a nedodá! Žáka nelze přijmout do školy dodatečně po 25. 5. 2020.

Další podmínkou nástupu žáka do školy je povinnost mít z domova na zakrytí úst minimálně dvě ROUŠKY a sáček na jejich uložení.

Výuku ve třídách povedou TŘÍDNÍ UČITELÉ za pomoci asistentů pedagoga. Dle našeho předběžného průzkumu nepřekročí počet žáků v jedné třídě doporučovaných 15 žáků. Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu. Denně budeme učit cca 4 vyučovací hodiny (vždy ČJ, M, Prv/Př + nějakou výchovu), poté budou žáci po skupinách odcházet na oběd. tzn., že výuka bude končit v rozmezí 11:25 – 12:20. Žáci nebudou muset doma vypracovávat žádné úkoly.

STRAVOVÁNÍ ve školní jídelně bude zajištěno.

ŠKOLNÍ DRUŽINA bude zajištěna PRO ŽÁKY 1. a 2. TŘÍDY. V 1. oddělení (vychovatelka Marková) budou pouze žáci 1. třídy ve 2. oddělení (vychovatelka Fojtíková) žáci 2. třídy. Provoz družiny bude od skončení dopolední výuky do 15:30 hodin. Ranní družina v provozu nebude. Děti budou odcházet ze školní družiny podle časů uvedených na novém zápisním lístku, který odevzdají Jitce Fojtíkové v pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy. Vzor zápisního lístku je na webu školy v části "Družina". V případě, když si rodič vyzvedává dítě osobně, ohlásí se u hlavního vstupu do školy a počká, až mu bude dítě předáno pověřeným zaměstnancem školy. (Rodič nesmí vstupovat do budovy školy).

Činnost všech zájmových KROUŽKŮ (florbal, keramika apod.) je do konce letošního školního roku zrušena. (Výjimku tvoří pouze hudební obor ZUŠ Vsetín). Poplatek za kroužky za 2. pololetí i za neprobíhající školní družinu v době uzavření školy Vám bude vrácen. Způsob vracení bude upřesněn do konce školního roku.

PLAVÁNÍ již v letošním školním roce pokračovat nebude. O náhradě chybějící lekcí jednáme s plaveckou školou.

Doporučujeme, abyste zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na výuce ve škole s tímto vědomím. Možnost vzdělávání na dálku z domu zůstane do konce školního roku zachována. V případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte samozřejmě o nárok na ošetřovné.

 

V Jablůnce 12. 5. 2020                                                                         Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Datum vložení: 12. 5. 2020 15:22
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2020 15:38
Autor: Správce Webu