Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Ochrana zdraví v ZŠ Jablůnka od 25. 5. 2020

Opatření k ochraně zdraví od 25. 5. 2020

Opatření ZŠ Jablůnka k docházce žáků do školy od 25. 5. 2020

Tato opatření směřují k zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců ZŠ v době krizových opatření a upřesňují, jak bude probíhat provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020. Opatření vycházejí z materiálu Ministerstva školství ČR a z místních podmínek.

2. OCHRANA ZDRAVÍ V ZŠ JABLŮNKA OD 25. 5. 2020

Žáci 1. stupně budou do školy přicházet v době, jak byli zvyklí před uzavřením školy, tj. od 7:20 nejpozději do 7:40. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Aby nedošlo ke shlukování skupin žáků před nástupem do školy, budou žáci dodržovat odstupy 2 metry od sebe, dokud nebudou vpuštěni do školy. Budeme regulovat průběžný příchod žáků do školy a jejich přesun do tříd. Stejná pravidla budeme vyžadovat také při odchodu ze školy.

Povinnost zakrytí úst rouškou trvá po celou dobu pobytu ve škole, tj. ve výuce, při pohybu v šatnách a na chodbách, ve školní družině. Roušku budou žáci moci výjimečně sundat výhradně na základě pokynu učitele v době pobytu ve třídě, a to pouze v době, kdy budou ve třídách rozesazeni 2 metry od sebe. V případě činností, kdy se žáci k sobě dostanou na bližší vzdálenost, si budou žáci roušky opět nasazovat. Měnit si roušku bude žák sám pod dohledem vyučujícího. Přestávky budeme organizovat tak, abychom minimalizovali kontakty mezi skupinami žáků. I při přesunech žáků po škole se budeme snažit dodržovat rozestupy 2 metry od sebe. V jídelně budou dodržovány rozestupy v řadě a doporučené vzdálenosti žáků od sebe při jídle. V jednu dobu budou v jídelně vždy pouze žáci jedné třídy a budeme dbát na zvýšenou hygienu stravování.

Žáci si budou umývat a dezinfikovat ruce vždy po příchodu do školy, po použití WC, před jídlem. Dezinfekci a další hygienické prostředky zajišťuje škola, nenoste dezinfekci z domu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z výuky.

Učebny budou pravidelně větrány. Pokud to bude možné, budou žáci přestávky trávit venku v areálu školy. Toalety a třídy budou vybaveny mýdlem, papírovými ručníky a dezinfekcí. Úklid a pravidelnou dezinfekci povrchů lavic, stolů, klik apod. budeme zajišťovat minimálně jednou denně.

Jedna místnost bude vyčleněna pro dočasný pobyt žáků izolovaných od ostatních z důvodu příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Rodiče žáků vyčleněných z třídních skupin ze zdravotních důvodů budou okamžitě kontaktováni s žádostí o urychlený odvoz žáka ze školy.

Do školy nesmí vstupovat nikdo, u koho se v posledních dvou týdnech projevily příznaky virového infekčního onemocnění, např. zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, nebo jiný příznak infekce dýchacích cest.

V Jablůnce 12. 5. 2020                                                                         Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Datum vložení: 12. 5. 2020 15:20
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2020 15:38
Autor: Správce Webu