Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Provoz školy od 4. ledna 2021

Ve škole žáci 1. a 2. třídy

V době od 4. 1. do 10. 1. 2021 je ve škole povolena přítomnost žáků 1. a 2. třídy. Žáci ostatních tříd se budou vzdělávat distančně. Rozvrhy prezenční výuky 1. a 2. ročníku a on-line hodiny distanční výuky 3. – 9. ročníku jsou zveřejněny v elektronické žákovské knížce.

Po celou dobu pobytu žáků ve škole platí nadále osvědčená protiepidemická opatření (3 x R, tj. roušky – ruce – rozestupy). Bude prováděno častější větrání tříd. Vstup do školy je zakázán třetím osobám (mimo žáky a zaměstnance školy).

Školní družina bude fungovat tak, že jedno oddělení ŠD budou tvořit žáci 1. třídy, druhé žáci 2. třídy. Ranní družina bude v provozu.

Školní jídelna bude od 4. 1. 2021 vařit pro žáky 1. a 2. třídy. Pokud rodiče prvňáčků a druháčků nepožadují zajistit pro své dítě oběd, odhlášení provedou obvyklým způsobem. Žáci 3. – 9. třídy, kteří budou od 4. ledna vzděláváni distančně a kteří budou mít zájem chodit pro obědy do jídlonosičů či jednorázových obalů, musí být k odběru obědů přihlášení nejpozději do 30. 12. 2020. Podrobnější informace u vedoucí školní jídelny

Žádáme rodiče, aby při se při zdravotních potížích dětí poradili s dětským lékařem a ne zcela zdravé děti do školy nepouštěli. V případě nařízení karantény jsou rodiče povinni škole co nejdříve sdělit, že jejich dítě je v karanténě, zda bylo pozitivně testováno, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 

O tom, jak bude vypadat provoz školy po 10. lednu 2021, Vás budeme včas informovat.

Přes všechny komplikace, které tato doba přináší, přejeme všem žákům a rodičům šťastné vykročení do nového roku 2021. Ať je pro nás všechny rokem lepším!

Vedení školy

Datum vložení: 28. 12. 2020 14:21
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 14:33
Autor: Správce Webu