Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Začíná nový školní rok 2020/21

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Organizační opatření
Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 7:45 h podle normálních zvyklostí z doby před uzavřením školy dne 11. března 2020. Podrobnější informace k prvnímu školnímu dni  - viz plánované akce


Hygienická opatření
Nošení roušek ve škole bude dobrovolné. Není stanovena povinnost žáků, zaměstnanců školy, rodičů a návštěvníků nosit ve škole roušku. Na základě doporučení MŠMT budeme od žáků vyžadovat dodržování zásad zvýšené osobní hygieny, tj. mytí a dezinfekci rukou, používání jednorázových papírových ručníků a kapesníků. Zajistíme pravidelné větrání, dezinfekci a úklid prostor školy. 

V případě výskytu projevů infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebude žák s těmito projevy vpuštěn do školy, nebo bude umístěn do izolační místnosti, dokud se pro něj nedostaví některý z rodičů. Rodiče by pak měli urychleně telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře pro mládež a dorost, který rozhodne o dalším postupu. 

Tato opatření budou platná po dobu, dokud nebude některý z žáků nebo zaměstnanců školy pozitivně testován na přítomnost koronaviru. Vyskytne-li se takový případ, budeme Vás informovat o dalších opatřeních. Nedá se vyloučit, že se v případě většího výskytu onemocnění COVID – 19 v některé z tříd vrátíme k výuce na dálku. Nepředpokládá se uzavření celé školy. Bude však záležet na aktuální epidemiologické situaci nejen ve škole, ale v celém regionu a ČR.


Pedagogická opatření
Ve výuce se zaměříme na doplnění, opakování a prohlubování základního učiva z 2. pololetí předchozího ročníku, kdy nebylo možné zvládnout vzdělávací obsah v plné šíři. Budeme dbát na to, aby se žáci po téměř půlroční přestávce postupně adaptovali na běžnou školní zátěž s ohledem na jejich psychosociální pohodu. Navážeme na dobrou komunikaci s rodiči po dobu uzavření a omezeného provozu školy v přechozím období. 

Výuku na dálku jsme podle mého názoru společným úsilím zvládli. Proto věřím, že i nový školní rok bude - i přes možné komplikace - rokem úspěšným. 

Na setkání se za zaměstnance ZŠ Jablůnka těší

Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy    
 

Datum vložení: 24. 8. 2020 17:24
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2020 17:31
Autor: Správce Webu