Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ JABLŮNKA

se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 12:00 do 16:00 v budově školy za přítomnosti dítěte a jeho rodiče (zákonného zástupce).

Letošního zápisu se zúčastní děti narozené 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 udělen odklad školní docházky.

Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky

Do školy lze zapsat i děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum). Do školy mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, a to s doporučujícím vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (tj. dětský lékař či klinický psycholog).

Odklad školní docházky

Rodiče žádající o odklad školní docházky svého dítěte musí spolu s formulářem žádosti o odklad při zápisu odevzdat dvě odborná doporučení. Jedno od odborného lékaře (tj. dětský lékař či klinický psycholog) a druhé od školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum). Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám v poradnách doporučujeme se co nejdříve telefonicky domluvit s poradnou na termínu vyšetření školní zralosti dítěte (Krajská Pedagogicko-psychologická Poradna Zlín, pracoviště Vsetín – tel. 571 411 426).

Průběh zápisu

1. V době od 23. února do 7. dubna 2022 bude rodičům na webových stránkách školy zpřístupněn odkaz, prostřednictvím kterého se zaregistrují, vytvoří elektronický profil svého dítěte a zarezervují si čas zápisu. V průběhu této registrace jim bude vygenerována žádost o přijetí či o odklad.

2. V den zápisu 7. dubna 2022 předloží rodič svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou podepsanou žádost o přijetí či odklad ve škole. Pokud nemají rodiče možnost tisku vygenerované žádosti, bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu ve škole. Děti budou za přítomnosti rodičů plnit úkoly v učebně první třídy pod dohledem učitelek.

3. Během zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých žáků. Tento seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn do 11. dubna 2022 na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy

Na nové prvňáčky se těší žáci a učitelé Základní školy Jablůnka!

Mgr. et Mgr. Marie Veličková, ředitelka ZŠ


Text k zápisu do 1. třídy ke stažení v pdf formátu.

Přílohy

zapis_1_rocnik_2022_23.pdf

zapis_1_rocnik_2022_23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,19 kB
Datum vložení: 23. 2. 2022 8:08
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 16:09
Autor: Správce Webu