Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Učitelský sbor


Pedagogičtí pracovníci (šk. rok 2019/2020)

Jméno, titul
Pracovní zařazení, funkce
Aprobace
Třídnictví
Babovec Jan, Mgr. učitel Z-Př .
Daňková Pavlína, Mgr. učitelka 1.st.ZŠ 3.
Drlík Luděk, Mgr. ředitel školy ČJ-R-TV .
Dřevojánková Hana, Mgr. učitelka, výchovný poradce ČJ-NJ .
Dřevojánková Pavla učitelka 1.st.ZŠ 5.
Fojtíková Jitka ved. vychovatelka. šk. družiny . .
Hurta Michal, Mgr. učitel Tv-Pč .
Hurtíková Dana, Mgr. učitelka 1.st.ZŠ 4.
Hurtová Vlasta, Mgr. učitelka Čj-Ov 6.A
Jelínková Anna Bc. asistent pedagoga   .
Kovářová Jarmila učitelka 1.st.ZŠ 1.
Kubičíková Kateřina asistent pedagoga   .
Kučerová Pavlína, Mgr. učitelka M-Tv 6.B
Marková Věra vychovatelka školní družiny . .
Michalíková Renata, Mgr. učitelka Aj - Nj 8.
Nevolová Olga asistent pedagoga   .
Slováková Alice Bc. asistent pedagoga   .
Smilek Lukáš Mgr. učitel, metodik prevence D-Ov 9.
Smolíková Blanka, Ing. učitelka M-F 7.A
Sýkorová Dagmar asistent pedagoga   .
Šošolík Ivan, Mgr. zástupce ředitele M-Ze .
Vaněk Vlastimil, Mgr. učitel CH-PČ .
Zajícová Jana, Mgr. učitelka Aj-Vv 7.B
Zálešáková Hana, Mgr. učitelka 1.st.ZŠ 2.