Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Hodnocení školního roku

Vedení školy hodnotí uplynulý školní rok 2019/20

Vážení rodiče, milí žáci,
ohlédněme se společně za školním rokem 2019/2020, který se svým průběhem vymykal všem rokům předchozím.
Na samotném začátku jsme zaznamenali několik změn. Vzhledem k vyššímu počtu žáků, přicházejících do 1. a 6. ročníku, jsme otevřeli třídu navíc a přijali další učitele. Do školy docházelo do jedenácti tříd 201 žáků. Po slibném prvním pololetí byla škola od 11. března uzavřena a v celé naší republice byl vyhlášen nouzový stav. Od té doby se žáci vzdělávali na dálku s využitím současných komunikačních prostředků a technologií. Přes všechna omezení jsme se rozhodli klasifikovat žáky na vysvědčení za druhé pololetí ze všech předmětů známkami s přihlédnutím k výkonům žáků v prvním pololetí, ke známkám za únor a část března a k práci žáků při výuce na dálku. Od 11. května jsme za přísných hygienických opatření začali připravovat ve škole žáky 9. třídy na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25. května se do školy „dobrovolně“ vrátilo 74 % žáků prvního stupně. V závěru školního roku jsme po zvážení rizik, našich organizačních možností a smysluplnosti tohoto kroku školu pro dobrovolná setkávání  a aktivity žáků 6. – 8. tříd neotevřeli. Tito žáci se potkali až při vydávání vysvědčení v posledním týdnu školního roku.
A jaké jsou naše plány? Když všechno dobře půjde, tak během prázdnin dostane stará část školní budovy novou střechu a proběhne další část rekonstrukce osvětlení ve třídách na 1. stupni. Ze všeho nejvíc se těšíme, až budeme moci na začátku školního roku žákům předvést prostory tří zrekonstruovaných učeben, tj. dílny, přírodovědné a počítačové učebny. Do nového školního roku budeme vstupovat s odhodláním  dohnat všechno, na co nebyl čas v roce předchozím.  Budeme opakovat učivo a pracovat na plné obrátky.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za to, že  se nám všem podařilo společným úsilím zvládnout mimořádnou situaci, jakou české školství ještě nezažilo. Z on-line dotazníků, které jsme poslali učitelům, rodičům i žákům, vybíráme jen pár faktů. Na otázku „Jak škola obstála v době koronavirového uzavření?“ odpovědělo 86 % žáků „Chválím“ či „Bylo to dobré s drobnými připomínkami“. V hodnocení rodičů jsme dopadli ještě lépe. U stejné otázky takto odpovědělo 89 % rodičů. Vždy se dá samozřejmě zlepšovat a i když si to nikdo z nás nepřeje, při příštím případném uzavření školy bychom pravděpodobně (mimo jiné na základě vašich připomínek) více zařadili on-line výuku prostřednictvím videokonference. Od začátku bychom také volili jednotnější a přehlednější systém zadávání úkolů, než ten, který umožňuje naše nynější elektronická žákovská knížka.
Za úspěch považujeme i to, že všichni naši deváťáci jsou již přijati na jimi vybrané střední školy a nikdo z nich nemusí do dalších kol přijímacího řízení.
Ještě jednou díky Vám, našim žákům, rodičům a v neposlední řadě učitelům, za dobře odvedenou práci při výuce na dálku.
Přejeme příjemné prožití prázdninových měsíců  a 1. září se těšíme s Vámi na shledanou!
 
Mgr. Ivan Šošolík, zástupce ředitele                                     Mgr. Luděk Drlík, ředitel ZŠ
Datum vložení: 25. 6. 2020 10:35
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2020 10:40
Autor: Správce Webu