Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín je zřizovaná Obcí Jablůnka. Budova školy se nachází na krásném místě - na svahu nad obcí. Školu navštěvují zhruba dvě stovky žáků 1. – 9. ročníku. Počty žáků ve třídách (průměrně 18 žáků na třídu) nám umožňují osobnější přístup k žákům. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní poradenské pracoviště. Učebny jsou vybaveny jednomístnými, výškově stavitelnými lavicemi a moderní projekční technikou. Školní vzdělávací program ZŠ Jablůnka má název „Šance pro všechny“. 

Více informací zde...

Vybráno z plánu

Duben 2021
12. 4. pondělí - začátek prezenční výuky 1. a 2. třídy (ostatní distančně)
13. 4. úterý - začátek konzultací žáků 9. ročníku
19. 4. pondělí pedagogická rada (čtvrtletní)
19. 4. pondělí - začátek prezenční výuky 3. -5. třídy (ostatní distančně)
20. 4. úterý třídní schůzky on-line. První stupeň v 16:00, 2. stupeň v 16:30.
do 30. 4. zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 - pouze distenčně, děti do školy s rodiči k zápisu nejdou!