Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín je zřizovaná Obcí Jablůnka. Budova školy se nachází na krásném místě - na svahu nad obcí. Školu navštěvují zhruba dvě stovky žáků 1. – 9. ročníku. Počty žáků ve třídách (průměrně 18 žáků na třídu) nám umožňují osobnější přístup k žákům. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní poradenské pracoviště. Učebny jsou vybaveny jednomístnými, výškově stavitelnými lavicemi a moderní projekční technikou. Školní vzdělávací program ZŠ Jablůnka má název „Šance pro všechny“. 

Více informací zde...

Aktualita z jídelny

Pokyny ke stravování od září 2020 (přihlašování nových strávníků, úhrada stravného za září, změna ceny obědů, ...)

Vybráno z plánu

ZÁŘÍ
14. 09. pondělí zahájení činnosti kroužků        
22. 09. úterý 16:00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZRUŠENY!
24. 09. čtvrtek akce BESIP na fotbalovém hřišti 
25. 09. pátek zahájení plavecké i předplavecké výuky 1. + 2. + 3. + 4. třídy - POTVRZENO!
25. 09. pátek 7:00 sběr starého papíru
28. 09. pondělí státní svátek
30. 09. – 2. 10. st-pá adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku ve Velkých Karlovicích  
ŘÍJEN
28. 10. středa státní svátek
29.– 30. 10. podzimní prázdniny