Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín je zřizovaná Obcí Jablůnka. Budova školy se nachází na krásném místě - na svahu nad obcí. Školu navštěvují zhruba dvě stovky žáků 1. – 9. ročníku. Počty žáků ve třídách (průměrně 18 žáků na třídu) nám umožňují osobnější přístup k žákům. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní poradenské pracoviště. Učebny jsou vybaveny jednomístnými, výškově stavitelnými lavicemi a moderní projekční technikou. Školní vzdělávací program ZŠ Jablůnka má název „Šance pro všechny“. 

Více informací zde...

Vybráno z plánu

Březen 2021
od 1. března je škola uzavřena! Výuka žáků 1. - 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem.

Žákům 1. a 2. třídy nabízíme od úterý 2. 3. 2021 možnost odebírat obědy v rámci školního stravování. Zájemci z těchto tříd ať se přihlásí do pondělí 1. 3. 2021 do 12 hodin u vedoucí školní jídelny. Ke stravování ponecháváme přihlášené žáky z 3. – 9. třídy, kteří v současné době obědy do jídlonosičů již odebírají. Oběd pro tyto žáky bude zajištěn i v pondělí 1. 3. 2021.

8. – 14. 03.  jarní prázdniny

Duben 2021
13. 04. úterý třídní schůzky (on-line?)
22. 04. čtvrtek 12:00 - 16:00 zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22