Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín je zřizovaná Obcí Jablůnka. Budova školy se nachází na krásném místě - na svahu nad obcí. Školu navštěvují zhruba dvě stovky žáků 1. – 9. ročníku. Počty žáků ve třídách (průměrně 18 žáků na třídu) nám umožňují osobnější přístup k žákům. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní poradenské pracoviště. Učebny jsou vybaveny jednomístnými, výškově stavitelnými lavicemi a moderní projekční technikou. Školní vzdělávací program ZŠ Jablůnka má název „Šance pro všechny“. 

Více informací zde...

70. výročí školy

Středa 22. 5. 2024 od 8:00 do 17:00 "Den otevřených dveří" pro veřejnost (možnost prohlídky kmenových a odborných učeben, výstavy historických fotografií, kronik, výtvarných a rukodělných výrobků žáků a učitelů ZŠ), ,
Čtvrtek 23. 5. 2024 v 16:00 akademie k výročí školy pro veřejnost – ve školní tělocvičně
pátek 24. 5. 2024 v 16:00 setkání bývalých a současných zaměstnanců školy s pozvanými hosty ve školní jídelně. 

 

Vybráno z plánu

22. 5. středa 8:00 - 17:00 "Den otevřených dveří" k 70. výročí školy
23. 5. čtvrtek 16:00 akademie k 70. výročí školy
29. 5. středa fotografování tříd

Předběžný plán do konce šk. roku