Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Šk. poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje zdarma poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
Činnost ŠPP zajišťuje:
Pracovníci ŠPP jsou přímo podřízeni řediteli školy.

Mezi cíle ŠPP patří mimo jiné:

  • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • prevence školní neúspěšnosti,
  • kariérové poradenství - volba dalšího vzdělávání, pozdější profesní uplatnění
  • podporu vzdělávání nadaných žáků 
  • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
  • metodická a poradenská  podpora učitelů i rodičů
  • aj.