Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Kroužky

Nabídka kroužků a přihláška ke stažení  pro školní rok 2020/2021

Nabídka kroužků 2020/21

Protože zájmová činnost nespadá do hlavní náplně školy, nedostáváme na její zajištění finanční prostředky. Musíme ale hradit náklady spojené s činností zájmových kroužků (finanční odměna vedoucího kroužku, elektřina, plyn, materiální zabezpečení, opravy apod.). Z tohoto důvodu vybíráme poplatek - jak je to běžné v jiných organizacích - a to ve výši 600,-Kč na školní rok.

Přihlášku do kroužku přineste vedoucímu kroužku nebo třídnímu učiteli co nejdříve (ať víme, jaký zájem je o daný kroužek a zda jej škola vůbec otevře).

Poplatek 600 Kč za jeden kroužek se platí bankovním převodem na účet Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka do 30. září 2020. Číslo účtu: 277246118/0300 (Pozor, neplést s účtem školy!) Do poznámky prosím uveďte „název kroužku, jméno žáka“.  (Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově u ekonoma školy).

Pokud se žák rozhodne činnost v kroužku ukončit, může tak učinit od 2. pololetí, a to na základě písemné odhlášky podepsané rodičem do 31. ledna 2021, v tomto případě polovina poplatku bude vrácena. Při ukončení činnosti v kroužku po tomto termínu příspěvek nelze požadovat zpět.

Kroužky zahájí činnost v týdnu od 14. září 2020. Termín a čas jednotlivých kroužků je zatím pouze předběžný, po dohodě s vedoucím kroužku může být upraven. Jestliže by byl zájem o některý z kroužků příliš malý, škola jej neotevře. Naopak, pokud by byl počet přihlášených žáků větší, než je kapacita kroužku (např. množství pingpongových stolů, prostor keramické dílny apod.), vybere žáky vedoucí.


V rámci projektu "Sportuj ve škole" budeme i nadále pokračovat s hodinou pohybu navíc pro žáky 2. – 4. třídy. Žáci si vyzkoušejí různé pohybové aktivity od opičích drah a sportovních her až po základy oblíbených sportů, jakými jsou například basketbal, fotbal či volejbal. Kroužek povede zkušená cvičitelka, Mgr. Pavlína Kučerová a žáci za tento jeden kroužek nic neplatí!

Kroužek se uskuteční ve středu 6. vyučovací hodinu (12:30 – 13:15). Poté budou žáci odvedeni na oběd. Pro přihlášení do tohoto kroužku zdarma můžete použít výše uvedenou přihlášku,kde do názvu kroužku uveďte „projekt „Sportuj ve škole“. Přihlášku ať děti odevzdají třídní učitelce.