Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Přijímačky na SŠ - 9.r

Připravili jsme pro žáky 9. ročníku výukové zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Doporučujeme, aby se každý žák zaměřil na tu oblast, ve které má největší slabiny. Někomu moc nejde matematika, měl by se tudíž věnovat více matematice. Jiný se zase potřebuje zdokonalit v českém jazyce. Nového učiva by se už do přijímacích zkoušek stejně moc neprobralo, jde tedy především o procvičování již získaných znalostí.

Ilustrační CERMAT test z matematiky pro rok 2020 

zadání testu, záznamový arch, řešení


CERMAT testy z matematiky z dřívějších let
(originál testy, které byly v minulých letech u přijímacích zkoušek zadány)
rok 2019 - 1. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení
rok 2019 - 2. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení
rok 2018 - 1. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení - viz níže videa!
rok 2018 - 2. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení

Výuková videa k příkladům z přijímacích zkoušek 2018
Nejprve si můžete zkusit vyřešit úlohy sami: zadání testu, záznamový arch, řešení (nedívejte se dopředu)
Níže máte k úlohám videa vysvětlující postup řešení:

Přirozená čísla (příklad č.1 z roku 2018), Racionální čísla (2/2018), Zlomky (3/2018), Mnohočleny (4/2018), Rovnice (5/2018), Rovnice - slovní úlohy (6/2018), Kvádr - objem, povrch (7/2018), Převody jednotek (8/2018), Konstrukce trojúhelníku (9/2018), Kružnice opsaná trojúhelníku (10/2018), Poměr (11/2018), Úhly (12/2018), Kruh kružnice - slovní úloha (13/2018), Obsah čtyřúhelníku (14/2018), Procenta - slovní úlohy (15/2018), Poměr (16/2018)


Výuková videa k příkladům z přijímacích zkoušek 2017
Nejprve si můžete zkusit vyřešit úlohy sami: zadání testu, záznamový arch, řešení (nedívejte se dopředu) 
Níže máte k úlohám videa vysvětlující postup řešení:

Zlomky, desetinná čísla (1/2017), Mocniny, odmocniny (2,2017), Zlomky (3/2017), Mnohočleny (4/2017), Rovnice (5/2017), Rovnice - slovní úloha (6/2017), Převody jednotek (7/2017), Pythagorova věta (8/2017), Soustava rovnic - slovní úloha (11/2017). Chybí zde řešené příklady 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.


Výuková videa k příkladům z přijímacích zkoušek 2016

Nejprve si můžete zkusit vyřešit úlohy sami: zadání 2016, záznamový arch 2016, řešení 2016
Níže máte k úlohám videa vysvětlující postup řešení na příkladech, které jsou velmi podobné těm z přijímacích zkoušek:

Desetinná čísla (příklad č. 1 z roku 2016), Mocniny a odmocniny (2/2016), Zlomky (3/2016), Mnohočleny (4/2016), Rovnice (5/2016), Rovnice - slovní úloha (6/2016), Převody jednotek, porovnávání (7/2016), Pythagorova věta (8/2016), Konstrukční úloha - množina bodů daných vlastností (9/2016), Konstrukce čtverce (10/2016), Podobnost (11/2016), Kružnice vepsaná čtverci - obvod, obsah (12/2016)


 

 

Ilustrační CERMAT test z českého jazyka pro rok 2020 

zadání testu, záznamový arch, řešení


CERMAT testy z českého jazyka z dřívějších let
(originál testy, které byly v minulých letech u přijímacích zkoušek zadány)
rok 2019 - 1. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení
rok 2019 - 2. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení
rok 2018 - 1. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení
rok 2018 - 2. termín: zadání testu, záznamový arch, řešení

Další on-line zdroje na procvičování českého jazyka 

pravopisne.cz ... výborný web pro výuku českého jazyka - zvukové diktáty, pravopisná cvičení, větné rozbory, literatura...

umimecesky.cz ... procvičování českého pravopisu on-line - doplňovačky, vtipy, střílečka, tetris a další...

Lenka Jedličková - videa vysvětlující učivo českého jazyka 

Primaúča Libuška - krátká videa vysvětlující a procvičující učivo ČJ (dobré nejen pro 1. stupeň)


Přijímací zkoušky "nanečisto" - vysvětlující videa

slovní druhy - stručně, chybný tvar slova, dvěma/i železnýma/i nohama/i, stěžoval x ztěžovalKarlovi psi nemají rádi Martinovy psypravopisné chyby ve větách, činný rod + slovní druhysložená slova + následnost textuuvědomění x uvědomnění + práce s textem 1práce s textem  2, práce s textem 3, práce s textem 4větná skladba, tvoření slov,