Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Pokyny ke stravování

Informace pro školní rok 2024/25 (aktualizováno 2. 7. 2024)

 

 

Přihlášení nového strávníka:
Žák bude přihlášen ke stravování:
  1. na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
  2. po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.
 
Forma úhrady stravného:  
  • inkasním převodem na účet školy 101174528 / 0300 vždy k 15. dni v měsíci
 
 
Výdej obědů:                         11.25   -   13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů:           11.00   -   11.25 hodin
                                                 zadní vchod kuchyně (odebrané jídlo je určeno k přímé spotřebě)
 
 
Cena potravin na přípravu oběda – dle věkových kategorií:
  •   7 - 10 let        33,- Kč 
  • 11 - 14 let        35,- Kč 
  • 15 a více          37,- Kč

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. 1.9. – 31.8.

 
Přihlášení nových strávníků bude možné v posledních prázdninových týdnech 19. - 30. 8. 2024 (19.-26.8., 29.-30.8.2024), vždy od 8:00 – 12:00 hod.
Úhrada stravného na měsíc září je možná převodem na účet školy do 29. 8. 2024, doporučujeme 2 – 3 pracovní dny před dnem splatnosti.   
 
Gabriela Kotrlová, vedoucí ŠJ

Vedoucí školní jídelny

Gabriela Kotrlová
Telefon: 736 179 859
E-mail: jidelna@zsjablunka.cz

 

 

Stravu pro vás připravují 

  • Pavla Bosáková 
  • Renata Hurtová
  • Miroslava Malá

Ceny obědů pro žáky

    7-10 let: 33,- Kč
  10-15 let: 35,- Kč
nad 15 let: 37,- Kč

xxx

Obědy v době nemoci:
žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit žáka při plánované nepřítomnosti ve škole. V případě, že tak neučiní, budou mu započítány kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.

Odhlašování a přihlašování obědů

Je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na telefonním čísle 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.