Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Pokyny ke stravování

Informace pro školní rok 2023/24 (aktualizováno 4. 9. 2023)

Změna telefonního čísla u odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování obědů je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, pouze na telefonním čísle 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz. Dřívější telefonní čísla 571 499 424/425 již nepoužívejte!


Přihlášení nového strávníka:
Žák bude přihlášen ke stravování:
 1. na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
 2. po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.
 
Forma úhrady stravného:  
 • inkasním převodem na účet školy 101174528 / 0300 vždy k 15. dni v měsíci
 
 
Výdej obědů:                         11.25   -   13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů:           11.00   -   11.25 hodin
                                                 zadní vchod kuchyně (odebrané jídlo je určeno k přímé spotřebě)
 
 
Cena potravin na přípravu oběda – dle věkových kategorií:
 •   7 - 10 let        33,- Kč 
 • 11 - 14 let        35,- Kč 
 • 15 a více          37,- Kč

(Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. 1.9. – 31.8.)

 
Přihlášení nových strávníků bude možné v posledních prázdninových týdnech 21. - 30. 8. 2023, vždy od 8:00 – 12:00 hod.
Úhrada stravného na měsíc září je možná převodem na účet školy do 29. 8. 2023, doporučujeme 2 – 3 pracovní dny před dnem splatnosti.   
 
Gabriela Kotrlová, vedoucí ŠJ

Vedoucí školní jídelny

Gabriela Kotrlová
Telefon: 736 179 859
E-mail: jidelna@zsjablunka.cz


Ceny obědů pro žáky

    7-10 let: 33,- Kč
  10-15 let: 35,- Kč
nad 15 let: 37,- Kč

xxx

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce. Velikost porcí se řídí hmotnostními porcemi uvedenými v souboru receptur pro jednotlivé věkové kategorie.

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. v platném znění.

Výdej obědů

Výdej obědů: 11.25 - 13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin


Obědy v době nemoci: žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit žáka při plánované nepřítomnosti ve škole. V případě, že tak neučiní, budou mu započítány kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.


Odhlašování a přihlašování obědů

Je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na telefonním čísle 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.


Přihlášení žáka ke stravování, úhrada stravného

Žák bude přihlášen ke stravování

 • 1. Na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen ke stravování po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
 • 2. Po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.

Forma úhrady stravného
 • inkasním převodem na účet školy: 101174528/0300 vždy k 15. dni v měsíci
 • převodem z běžného účtu

 

Stravu pro vás připravují 

 • Pavla Bosáková 
 • Renata Hurtová
 • Miroslava Malá