Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Pokyny ke stravování

Stravování od 1. března 2021

Žákům 1. a 2. třídy nabízíme od úterý 2. 3. 2021 možnost odebírat obědy v rámci školního stravování. Zájemci z těchto tříd ať se přihlásí do pondělí 1. 3. 2021 do 12 hodin u vedoucí školní jídelny 

Ke stravování ponecháváme přihlášené žáky z 3. – 9. třídy, kteří v současné době obědy do jídlonosičů již odebírají. Oběd pro tyto žáky bude zajištěn i v pondělí 1. 3. 2021.

Výdej stravy probíhá od 10:45 do 12:00 u bočního vchodu jídelny. Obědy je možné odebírat pouze do jídlonosičů, nebo jednorázových obalů (ty budou zpoplatněny). Při výdeji do jídlonosičů musí mít strávník dvě nerezové sady, které jsou podepsané. V jednom jídlonosiči si žák oběd přebírá, druhý odevzdává pro využití v následujícím dni.

Nepřihlášení mají stravu automaticky odhlášenou. 

Gabriela Kotrlová, vedoucí školní jídelny


Finanční normativ na nákup potravin ve ŠJ  s platností od 1. 9. 2020:

7 - 10 let     28 Kč
11 - 14 let   30 Kč
15 a více     32 Kč
 

Děti jsou do věkových  kategorií zařazovány dle přílohy č.1 vyhlášky o školním stravování. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. 2020 do 31.8. 2021


Vedoucí školní jídelny

Gabriela Kotrlová
Telefon: 571 499 424/425
Mobil: 736 179 859
E-mail: jidelna@zsjablunka.cz


Ceny obědů pro žáky

    7-10 let: 28 Kč
  10-15 let: 30 Kč
nad 15 let: 32 Kč

Varime s Podravkou

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce. Velikost porcí se řídí hmotnostními porcemi uvedenými v souboru receptur pro jednotlivé věkové kategorie.

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. v platném znění.

Výdej obědů

Výdej obědů: 11.25 - 13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin


Obědy v době nemoci: žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit žáka při plánované nepřítomnosti ve škole. V případě, že tak neučiní, budou mu započítány kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.


Odhlašování a přihlašování obědů

Je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na tel. číslech 571 499 424, nebo 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.


Přihlášení žáka ke stravování, úhrada stravného

Žák bude přihlášen ke stravování

  • 1. Na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen ke stravování po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
  • 2. Po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.

Forma úhrady stravného
  • inkasním převodem na účet školy: 101174528/0300 vždy k 15. dni v měsíci
  • převodem z běžného účtu
  • ve výjimečných případech hotově u vedoucí ŠJ


Výše uvedené informace jsou ke stažení v pokynech ke stravování (pdf soubor)


Stravu pro vás připravují 

  • Kamila Mrnuštíková
  • Renata Hurtová
  • Miroslava Malá