Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Pokyny ke stravování

Přihlášení nových strávníků bude možné v posledních prázdninových týdnech, od 17. 8. - 26. 8. 2020, vždy od 8:00 - 12:00 hod.

Úhrada stravného na měsíc září bude stahována inkasem ke dni 15. 8. 2020, ev. po domluvě převodem na účet školy do 26. 8. 2020. Ti co mají povolení inkasa, nastavte si prosím limit, max. 800,- Kč.

                                                                                     

Finanční normativ na nákup potravin ve ŠJ  s platností od 1. 9. 2020 

7 - 10 let     28,- Kč

11 - 14 let   30,- Kč

15 a více     32,- Kč

Děti jsou do věkových  kategorií zařazovány dle přílohy č.1 vyhlášky o školním stravování. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8..

 

Informace  pro rodiče strávníků

Během tohoto týdne by Vám měly na účty přicházet přeplatky za stravování, splatnost příkazu je ke dnešnímu dni 15. 6. 2020. Drobné odhlášky dořeším v hotovosti a předám do konce školního roku. Z důvodů normování obědů posledního týdne je odhlašování možné pouze do pátku 19. 6. 2020.

Gabriela Kotrlová, VŠJ

 

Informace pro žáky 9. ročníku

V pondělí 22. 6. 2020 mám pro vás nachystané vácení zálohy ve výši 100,-. Výměna za vrácený čip!

Gabriela Kotrlová, VŠJ

 

Mimořádné opatření při výdeji pokrmů

Informace pro rodiče strávníků od 25. 5. 2020

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro žáky 1. stupně a zaměstnance školy. V době nemoci, nebo plánované nepřítomnosti žáka ve škole, nebudeme vydávat oběd do jídlonosiče, tak jako obvykle v první den. Tímto tedy žádám rodiče o odhlášení, nejpozději ráno do 8.00 hod.

Gabriela Kotrlová, VŠJ

 

Informace k březnové platbě za obědy (30. 3. 2020)

Vážení rodiče.

U většiny z vás se v březnu provedl příkaz k inkasu za školní stravování, neboť v době tohoto příkazu jsme nevěděli, že škola bude v důsledku koronavirové epidemie zavřená. Nebojte se, o své peníze nepřijdete. Pokud se škola do konce školního roku ještě otevře a jídelna bude vařit, bude se z těchto peněz hradit stravné v květnu, případně v červnu. V každém případě však na konci června budu dělat vyúčtování a případné přeplatky budou zasílány zpět.

Gabriela Kotrlová, vedoucí školní jídelny


Vedoucí školní jídelny

Gabriela Kotrlová
Telefon: 571 499 424/425
Mobil: 736 179 859
E-mail: jidelna@zsjablunka.cz


Ceny obědů pro žáky

    7-10 let: 28 Kč
  10-15 let: 30 Kč
nad 15 let: 32 Kč

Varime s Podravkou

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce. Velikost porcí se řídí hmotnostními porcemi uvedenými v souboru receptur pro jednotlivé věkové kategorie.

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. v platném znění.

Výdej obědů

Výdej obědů: 11.25 - 13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin


Obědy v době nemoci: žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit žáka při plánované nepřítomnosti ve škole. V případě, že tak neučiní, budou mu započítány kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.


Odhlašování a přihlašování obědů

Je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na tel. číslech 571 499 424, nebo 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.


Přihlášení žáka ke stravování, úhrada stravného

Žák bude přihlášen ke stravování

  • 1. Na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen ke stravování po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
  • 2. Po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.

Forma úhrady stravného
  • inkasním převodem na účet školy: 101174528/0300 vždy k 15. dni v měsíci
  • převodem z běžného účtu
  • ve výjimečných případech hotově u vedoucí ŠJ


Výše uvedené informace jsou ke stažení v pokynech ke stravování (pdf soubor)


Stravu pro vás připravují 

  • Kamila Mrnuštíková
  • Renata Hurtová
  • Miroslava Malá