Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Pokyny ke stravování

Stravování od 4. 1. 2021

Strávníci 1. a 2. třídy mají obědy od pondělí přihlášeny

Při distanční výuce nabízíme možnost odebírat obědy v rámci školního stravování. Zájemci o školní oběd se přihlásí sami, a to do středy 30. 12. 2020 do 10:00 hod. mailem u vedoucí školní jídelny jidelna@zsjablunka.cz. Ponechávám nadále aktuálně přihlášené strávníky distanční výuky. Výdej stravy pro tyto žáky bude probíhat od 10:45 - 12:00 hod. u bočního vchodu do školní jídelny. Obědy bude možné odebírat pouze do jídlonosičů nebo jednorázových krabiček. Při výdeji do jídlonosičů musí mít strávník dvě nerezové sady, podepsané, v jednom oběd přebírá, druhý odevzdá na následující den. Výdej do jednorázových obalů je za poplatek.

Nepřihlášení mají stravu automaticky odhlášenou. 

 

Gabriela Kotrlová, vedoucí školní jídelny


 

 

Finanční normativ na nákup potravin ve ŠJ  s platností od 1. 9. 2020:

7 - 10 let     28 Kč
11 - 14 let   30 Kč
15 a více     32 Kč
 

Děti jsou do věkových  kategorií zařazovány dle přílohy č.1 vyhlášky o školním stravování. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. 2020 do 31.8. 2021


Vedoucí školní jídelny

Gabriela Kotrlová
Telefon: 571 499 424/425
Mobil: 736 179 859
E-mail: jidelna@zsjablunka.cz


Ceny obědů pro žáky

    7-10 let: 28 Kč
  10-15 let: 30 Kč
nad 15 let: 32 Kč

Varime s Podravkou

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce. Velikost porcí se řídí hmotnostními porcemi uvedenými v souboru receptur pro jednotlivé věkové kategorie.

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. v platném znění.

Výdej obědů

Výdej obědů: 11.25 - 13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin


Obědy v době nemoci: žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. Stejně tak je povinen odhlásit žáka při plánované nepřítomnosti ve škole. V případě, že tak neučiní, budou mu započítány kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.


Odhlašování a přihlašování obědů

Je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na tel. číslech 571 499 424, nebo 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.


Přihlášení žáka ke stravování, úhrada stravného

Žák bude přihlášen ke stravování

  • 1. Na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen ke stravování po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
  • 2. Po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.

Forma úhrady stravného
  • inkasním převodem na účet školy: 101174528/0300 vždy k 15. dni v měsíci
  • převodem z běžného účtu
  • ve výjimečných případech hotově u vedoucí ŠJ


Výše uvedené informace jsou ke stažení v pokynech ke stravování (pdf soubor)


Stravu pro vás připravují 

  • Kamila Mrnuštíková
  • Renata Hurtová
  • Miroslava Malá