Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Provoz družiny

Provoz školní družiny na začátku školního roku 2020/21

 V případě překročení kapacity školní družiny bude o zařazení do školní družiny rozhodovat věk dítěte – mladší děti mají přednost.

Vedoucí vychovatelka: Jitka Fojtíková
Vychovatelka I. oddělení: Věra Marková (tel: 571 499 427)
Vychovatelka II. oddělení: Jitka Fojtíková (tel: 571 499 428)

Školní družina (dále jen ŠD) má dvě oddělení v samostatných učebnách. 
Dítě je přijato do ŠD po odevzdání zápisního lístku, tím je jeho docházka povinná.
Žák odchází z ŠD v době vyznačené na zápisním lístku.
Nepřítomnost nebo dřívější odchod dítěte rodiče oznamují jen písemně.
 
Ranní provoz školní družiny:
  • denně 6:30 - 7:30
  • pondělí, úterý:  učebna I. oddělení
  • středa, čtvrtek, pátek: učebna II. oddělení.
Odpolední provoz školní družiny:
  • denně 11:25 - 16:00
  • v době 15:00 - 16:00 jsou obě oddělení spojena do učebny II. oddělení 
Platby za školní družinu:
  • první platba za období září - prosinec: 520 Kč
  • druhá platba za období leden - červen: 780 Kč

Platí se bankovním převodem na účet školy. Číslo účtu: 101174528/0300. Do poznámky uveďte ŠD, jméno žáka, 9-12/2020 nebo 1-6/2021, podle toho, za jaké období úhradu platíte. Nehraďte platbu za celý školní rok dohromady!