Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Provoz družiny

Provoz školní družiny od 25. 5. 2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA bude zajištěna PRO ŽÁKY 1. a 2. TŘÍDY. V 1. oddělení (vychovatelka Marková) budou pouze žáci 1. třídy ve 2. oddělení (vychovatelka Fojtíková) žáci 2. třídy. Provoz družiny bude od skončení dopolední výuky do 15:30 hodin. Ranní družina v provozu nebude. Děti budou odcházet ze školní družiny podle časů uvedených na novém zápisním lístku, který odevzdají Jitce Fojtíkové v pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy. V případě, když si rodič vyzvedává dítě osobně, ohlásí se u hlavního vstupu do školy a počká, až mu bude dítě předáno pověřeným zaměstnancem školy. (Rodič nesmí vstupovat do budovy školy).

Vedoucí vychovatelka: Jitka Fojtíková
Vychovatelka I. oddělení: Věra Marková (tel: 571 499 427)
Vychovatelka II. oddělení: Jitka Fojtíková (tel: 571 499 428)