Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Fyzika

Fyzika 6. ročník

1.a Fyzikálni_veličiny.doc (36.5 kB)

2. Částicové složení látek.pdf (203.7 kB)

3. Částice-shrnutí učiva.pdf (75.79 kB)

3.a Skupenství látek.pdf (3.06 MB)

3.b Složeni-latek.pdf (676.35 kB)

4. Měřeni_délky.pdf (1.58 MB)

5. Měření_času.pdf (933.21 kB)

6. Měření času - Čas.pdf (904.32 kB)

7. Měření_objemu.pdf (886.87 kB)

7.a Převody_objemovych_jednotek.doc (47 kB)

8. Měřeni_teploty.pdf (713.68 kB)

9. Hmotnost.pdf (920.42 kB)

9.a Měření hmotnosti.pdf (918.73 kB)

9.b Prevody_jednotek_hmotnosti.doc (92.5 kB)

10. Hustota.pdf (1.63 MB)

11. Hustota_pracovní list.pdf (272.89 kB)

12. Meřeni a znázorněni sily.pdf (466.1 kB)

13. Gravitační síla.pdf (529.93 kB)

14. Posuvné účinky síly.pdf (117.1 kB)

15. Skládání sil různého směru.pdf (328.2 kB)

16. Třecí síla.pdf (307.26 kB)

17. Vzajemne_pusobeni.pdf (622.04 kB)

18. Odpor prostředí.pdf (483.66 kB)

19. Magnet.pdf (2.01 MB)

20. Magnetické vlastnosti.pdf (1.34 MB)

21. Magnetické pole země.pdf (5.16 MB)

21.a Magnet_pracovní list.pdf (180.07 kB)

22. Newtonovy_pohybove_zakony_1.pdf (1.16 MB)

23. Newtonovy_pohybove_zakony_2.pdf (1.04 MB)

Gravitační síla - Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150006-tiha-a-beztizny-stav/

Působení sil - Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150004-pusobeni-sil/

Newtonovy pohybové zákony - Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/

Zrychlení - Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150002-zrychleni-a-volny-pad/

 

Fyzika 7. ročník

1. Jednoduché stroje.pdf (403.86 kB)

1.a Pohyb_teles.pdf (741.68 kB)

2. Páka.pdf (959.85 kB)

3. Mechanické vlastnosti kapalin.pdf (345.5 kB)

4. Archimeduv_zakon pro kapaliny.pdf (741.16 kB)

5. Vlastnosti_plynu.pdf (941.07 kB)

6. Archimeduv zakon pro plyny.pdf (648.46 kB)

7. Atmosfera země.pdf (612.42 kB)

8. Proudeni_vzduchu_v_atmosfere.pdf (600.27 kB)

9. Atmosfericky tlak.pdf (979.51 kB)

10. Přetlak, podtlak.pdf (883.12 kB)

11. Primocare_sireni_svetla.pdf (2.22 MB)

12. zatmeni_mesice_zatmeni_slunce.pdf (505.88 kB)

13.faze_mesice.pptx (1.32 MB)

14. Stín_a_polostín.pdf (280.72 kB)

13. Optika.pdf (725.51 kB)

Jednoduché stroje-Rande s fyzikou  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/

Pohyb a rychlost-Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150001-pohyb-a-rychlost/

Tření-Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150007-treni-a-valivy-odpor/

Archimédův zákon-Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/

Proudění-Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150011-proudeni-kapalin-a-plynu/

Mechanický tlak-Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-tlak/

Tlak https://youtu.be/aP3pdZJNDdI

Světlo https://youtu.be/jp7nz-JMInM