Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Český jazyk

pravopisne.cz  - nejlepší web pro výuku českého jazyka, jaký jsem našel - zvukové diktáty, pravopisná cvičení, větné rozbory, literatura...

umimecesky.cz  - procvičování českého pravopisu on-line - doplňovačky, vtipy, střílečka, tetris a další...

mojecestina.cz - kromě klasických procvičování s/z, mně/mě jsou zde i filmové chytáky a další cvičení

umimcestinu.wordpress.com - zde se lze otestovat i z porozumění textu, nebo ze slohových útvarů.

Lenka Jedličková - videa vysvětlující učivo českého jazyka 

Primaúča Libuška - krátká videa vysvětlující a procvičující učivo ČJ (dobré nejen pro 1. stupeň)


Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova - po jednotlivých písmenech


Slovní druhy

slovní druhy - vysvětlení 1, slovní druhy - vysvětlení 2, slovní druhy - stručně

určování slovních druhů, slovní druhy - mluvnické kategorie (základní přehled)slovní druhy - mluvnické kategorie (určování) (podstatné jméno: rod číslo, pád vzor; sloveso: osoba, číslo, čas, způsob)

podstatná jména, vzory podstatných jmenpřídavná jména (adjektiva), zájmena

pády (1. pád "Kdo, co?", 2. pád "Koho, čeho?", ...)


Větný rozbor
Hlavní a vedlejší věty: druhy vedlejších vět 14 , vedlejší věty 13 (podřadící spojky), vedlejší věty 12, vedlejší věty 9 (příslovečné), 
 
Pravopis

shoda podmětu s přísudkem (psi běželi, kočky mňoukaly), rozdíl bít x být, rozdíl mě x mněs ženami x s drahokamyčárka ve větě jednoduchéchybný tvar slova, dvěma/i železnýma/i nohama/i, stěžoval x ztěžovalKarlovi psi nemají rádi Martinovy psypravopisné chyby ve větách,

Práce s textem

složená slova + následnost textuuvědomění x uvědomnění + práce s textem 1práce s textem  2, práce s textem 3, práce s textem 4


Různé další

přechodníky tvoření slov


Test, jak zvládáte český jazyk