Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

O nás

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín je zřizovaná Obcí Jablůnka. Budova školy se nachází na krásném místě - na svahu nad obcí. Školu navštěvují zhruba dvě stovky žáků 1. – 9. ročníku. Počty žáků ve třídách (průměrně 18 žáků na třídu) nám umožňují osobnější přístup k žákům. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a školní poradenské pracoviště. Učebny jsou vybaveny jednomístnými, výškově stavitelnými lavicemi a moderní projekční technikou. Školní vzdělávací program ZŠ Jablůnka má název „Šance pro všechny“. Naší snahou je poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání, a to v příjemném a podnětném prostředí. Pro výuku tělesné výchovy využíváme multifunkční hřiště s umělohmotným povrchem. Vhodným a vítaným doplňkem výuky je množství akcí a aktivit, např. besedy, exkurze, výchovné koncerty apod. Se střídavými úspěchy se účastníme různých postupových soutěží, olympiád, zajišťujeme lyžařský výcvik, plavecký výcvik a činnost zájmových kroužků. V rámci dotačních programů budujeme další odborné učebny. Naše škola s dlouhodobou tradicí a bohatou historií se prostě snaží být školou současnou a moderní. Díky atmosféře, příjemnému prostředí a nepřeplněným třídám bychom ji mohli nazvat školou rodinného typu.