Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Spolek rodičů

12. 4. 2021

Dne 31. března 2021 byla ukončená avizovaná akce "Ukliďme si Jablůnku", které se účastnili i rodiče s žáky naší školy. Celkově se podařilo sesbírat 228 kg odpadu, což je úžasný výsledek a jak bylo slíbeno, spolek Rodičů při ZŠ Jablůnka všem sběračům nadělil poukaz v hodnotě 150 Kč na pizzu od Ogarů v Ratiboři.

Celkem se účastnilo 10 rodin, z nichž pomyslné 1. místo drží Pavlíčkovi s 97 kg odpadu.

1) Pavlíčkovi - foto nemáme
2) Palátovi - (2. a 4. třída)
3) Vrbovi - (3. třída )
4) Procházkovi - (3. třída)
5) Palovi - (2. a 3. třída )
6) Bielovi - (2. třída)
7) Tranovi - (1. a 3. třída)
8) Stratilovi - (4. a 5. třída)
9) Orságovi - (2. třída)
10) Opálkovi - (1. a 4. třída)

Všem děkujeme za účast a přejeme dobrou chuť.
Můžete si také prohlédnout fotografie z akce.

Za spolek rodičů
Petr Brinček


19. 3. 2021

Zapojení naší školy do cyklistické akce VKV Junior 2021

VRCHAŘSKÁ KORUNA VALAŠSKA JUNIOR je cyklistická akce pro všechny žáky mateřských, základních a středních škol a členy sportovních klubů (do 18 let). Cílem je zdolat na kole (sám, s kamarády, s rodiči, se školou) ve stanoveném termínu co nejvíce z předepsaných 50 vrcholů, kde účastník pořídí selfie a zašle ho na email: junior@vkv-bike.cz

nad Klenovem

Termín konání: 27. března – 30. listopadu 2021
Pravidla: http://vkv-bike.cz/vkv-junior/
Ceny od organizátorů:

 • 5 a více bodů (zdolaných vrcholů) – pozvánka na slavnostní vyhlášení s překvapením, medaile, originální certifikát, dárkové předměty s logem VKV, sladká tombola
 • 10 a více bodů (zdolaných vrcholů) – hodnotnější sladká tombola
 • 50 bodů (zdolaných vrcholů) – navíc speciální cena
 • 1. – 3. místo všech kategorií – navíc poháry a další hodnotné ceny
 • školy, které se umístí na 1. – 3. místě, vyhrávají hodnotné ceny
 • sportovní kluby, které se umístí na 1. – 3. místě, vyhrávají hodnotné ceny
 • fotosoutěž o jízdní kolo: autor nejlepší fotografie v juniorské kategorii obdrží na galavečeru jízdní kolo Orbea (platné pro rok 2020).

kolo Orbea

ZŠ Jablůnka ve spolupráci se Spolkem rodičů připravila vlastní vyhodnocení akce a pro nejlepší absolventy připravila hodnotné ceny v kategoriích:

 • nejlepší bajker školy (rozhoduje počet vrcholů a čas odeslání na junior@vkv-bike.cz)
 • nejlepší třída školy (rozhoduje součet vrcholů žáků jedné třídy)
 • nejlepší fotka z vrcholu (vtipná, umělecká, sportovní, ...) - vyhrává největší počet lajků ve FB skupině "Diskuse - spolek rodičů ZŠ Jablůnka".

Fotky přidávejte do skupiny Spolek rodičů: https://www.facebook.com/groups/radarodicuzsjablunka/ a označte ji hashtagem #vkvbike-junior

Vyhodnocení proběhne po skončení akce. Cenu žákům předá třídní učitel.

Dodržujte protiepidemická opatření, sportujte a bavte se. Až to umožní epidemická situace, zorganizujeme společné cyklovyjížďky na některý z vrcholů v blízkosti Jablůnky - Dušná, Lípy u Mrnuštíků apod.)

Za spolek rodičů při ZŠ Jablůnka
P. Brinček - předseda


9. 3. 2021
Vážení rodiče, 
zveme vás na akci UKLIĎME JABLŮNKU

Akci pořádají jablůnecké maminky za podpory Spolku rodičů ZŠ Jablůnka a OÚ Jablůnka. Cílem akce je dostat lidi (hlavně děti) ven a zároveň přispět pro dobrou věc úklidem naší obce. 

KDE:   katastr obce Jablůnka 
KDO:  pro všechny občany, kteří mají chuť se zapojit
KDY:   akce potrvá od 8. března do 31. března 2021
JAK:   pytle na odpadky a jednorázové rukavice je možné vyzvednout na OÚ v Jablůnce
            Odpad následně odevzdejte do sběrného dvora, kde bude zaevidován.
 
Na konci měsíce budou vyhodnoceni nejlepší sběrači chutnou odměnou (pizza dle vlastního výběru a jiné laskominy).
Zvlášť vyhlašujeme anketu o nejkurióznější nález. Tato nejlepší kuriozita bude odměněna také. 
Fotku z místa nálezu nahrajte prosím na FB skupinu Jablůnecké maminky nebo FB stránky Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka pod názvem #UklidmeJablunku#
Můžete se také podívat na letáčky k akci, které kreslili žáci 1.- 5. třídy ZŠ Jablůnka
3. 3. 2021

On-line schůzka Rady rodičů - zápis ze schůzky


15. 2. 2021

Na základě hlasování členů Rady rodičů, zastupujících jednotlivé třídy, pokračuje ve funkci předsedy spolku rodičů Petr Brinček. Místopředsedkyní byla zvolena Dita Stratilová.

Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka

 • Č: 05054354 (od 25. 5. 2016)
 • účet: 277246118/0300 (ČSOB)
 • zaměření spolku: spolupráce se školou
 • kontakt: Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka, 756 23 Jablůnka 306
 • předseda spolku: Bc. Petr Brinček (brincek@seznam.cz)

25. 5. 2016 byl zřízen Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka jako nástupnická organizace Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Jablůnka, které existovalo od 29. 1. 1999 do 31. 12. 2016. Majetek sdružení byl darován a převeden od 1. 1. 2017 na spolek. Spolek rodičů organizuje vždy na začátku školního roku plenární schůzi, na které jsou rodiče informováni o činnosti a o výdajích spolku., o činnosti a plánech školy. Plenární schůze schvaluje návrhy na změnu poplatků za zájmové kroužky (t. č. 600 Kč) a výši finančního příspěvku rodičů (300 Kč). Z těchto prostředků jsou hrazeny např. výchovné a vzdělávací pořady, odměny žákům na konci školního roku, cestovné na soutěže aj. Zvolení zástupci rodičů z jednotlivých tříd se scházejí pravidelně čtyřikrát ročně s vedením školy vždy při třídních schůzkách v rámci tzv. Rady rodičů. Zde projednáváme aktuální témata, rodiče mají možnost tlumočit dotazy, připomínky, návrhy ostatních rodičů, vyjadřovat se k dění ve škole, jsou seznamováni s hospodařením spolku. Kontrolou hospodaření Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka je pověřen předseda a dva členové Rady rodičů.


Seznam členů Rady rodičů ve šk.roce 2021/2022:
1. třída: Monika Neprašová, Lucie Palacká
2. třída: Petra Opálková
3. třída: Ivan Jabůrek, Lucie Vrchovská
4. třída: Linda Smoláková, Silvie Procházková
5. třída: Helena Palátová, Helena Mikuláštíková
6. třída: Dita Stratilová, Sylva Tyralíková
7. třída: Marcela Vaculíková, Silvie Halko
8. A: Jana Martinková
8. B: Petr Brinček, Petr Lukáš
9. A: Marcela Koňaříková