Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Online pokladna

Školní online pokaldna

Bezhotovostní systém „Školní online pokladna“ (součást "Školního programu") slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský kurz, adaptační kurz, exkurze, ale také např. platby za sešity, pracovní učebnice a podobně).

Rodič má online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu. Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně. Školní online pokladna vám bude sloužit po celou dobu docházky vašeho dítěte do ZŠ Jablůnka.

Aby ekonomka školy mohla strhnout příslušnou platbu z "účtu dítěte", je třeba mít jeho dostatečnou výši. Tyto peníze nejsou na nějaké určité období, budete moci průběžně sledovat výši a účel jednotlivých plateb (sešity, exkurze, …) Jakmile bude zůstatek na účtu dítěte malý, tak jej zase navýšíte. Zůstatky na účtech jednotlivých žáků se budou lišit – druhák zaplatí za sešity méně než osmák, ten kdo nejede na lyžák, tak ho samozřejmě neplatí apod.

Věřím, že tento transparentní způsob plateb vám bude vyhovovat, přechází na něj většina škol. 

Postup rodiče:

  1. Zaregistrovat se - návod na registraci do Školní online pokladny  (IČ školy: 60990511). Třídní učitel (případně zástupce ředitele) následně schválí registraci.
  2. Převést co nejdříve 1 000 Kč na každé jedno své dítě v ZŠ Jablůnka - návod na používání Školní online pokladny. 
  3. Dále již jen sledovat, za co byly peníze strženy - fotografování tříd, sešity pro příští rok, pracovní učebnice, ...
  4. Doplnit finanční hotovost na účet svého dítěte v případě jeho nízkého zůstatku. O tom, co se bude platit, budeme samozřejmě také rodiče informovat dopředu třídními učiteli či vedením školy.

S případnými dotazy se můžete obrátit na ekonomku školy Zavadilovou (571 499 423, ekonom@zsjablunka.cz), případně na zástupce ředitele školy Šošolíka (571 499 421, sosolik@zsjablunka.cz)

Mgr. Ivan Šošolík