Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Žákovský parlament

1) Žákovský parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ZŠ Jablůnka (čtvrtá až devátá třída). Na začátku školního roku 2019 /2020 byly v jednotlivých třídách demokraticky zvoleni zástupci do parlamentu.

Vedením činnosti Žákovského parlamentu byl pověřen Mgr. Lukáš Smilek.

Seznam členů žákovského parlamentu:

4. třída: Markéta Stratilová, Ondřej Guriča
5. třída: Karolína Machulíková, Gabriela Malá, Vojtěch Sušeň, Simon Halko
6. A: Adriana Vargaiová, Marek Pastorčák
6. B: Lukáš Čuma, Marian Hajdík
7. A: Martina Pagáčová, Ondřej Kovář
7. B: Eliška Zapalačová, Adam Vaculín
8. třída: Michaela Mikulová, Ondřej Galda
9. třída: Marie Hanrahanová, Olga Vránská, Michal Daňa, Matyáš Machala
 

2) Žákovský parlament se schází většinou dvakrát za měsíc v době velké přestávky v učebně Hudební výchovy na druhém stupni ZŠ Jablůnka. Členové parlamentu si také odhlasovali, že v případě potřeby (např. organizace projektů parlamentu) se můžou sejít i v jinou předem dohodnutou dobu. O termínu jednotlivých schůzek jsou členové parlamentu informováni pomocí nástěnky školního metodika prevence na chodbě mezi prvním a druhým stupněm ZŠ Jablůnka.

3) Žákovský parlament dává svým členům možnost aktivně se zapojit do dění ve škole. Je také prostředkem pro přenos informací a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Snaží se podporovat výchovu žáků k principům demokracie a působit proti rizikovým jevům v chování. Členové žákovského parlamentu se například podílí na hodnocení výzdoby tříd v rámci celoroční soutěže. Na schůzky žákovského parlamentu mohou být také pozváni zástupci vedení školy – ředitel školy, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny.

4) Členové parlamentu mohou kdykoliv předkládat své návrhy a postřehy o dění ve škole vedoucímu parlamentu a ten je následně zařazuje do plánu příštího jednání. Při jednání také platí rovnost hlasů a právo jednotlivých členů na svobodné vyjádření.