Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Žákovský parlament

Žákovský parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ZŠ Jablůnka (čtvrtá až devátá třída). Na začátku školního roku 2022 /2023 byly v jednotlivých třídách demokraticky zvoleni zástupci do parlamentu.

Vedením činnosti Žákovského parlamentu byl pověřen Mgr. Lukáš Smilek.

 

Žákovský parlament se schází většinou jednou za měsíc. V současné době je ale činnost parlamentu ovlivněna proticovidovými opatřeními, které ve škole platí. 

Žákovský parlament dává svým členům možnost aktivně se zapojit do dění ve škole. Je také prostředkem pro přenos informací a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Snaží se podporovat výchovu žáků k principům demokracie a působit proti rizikovým jevům v chování. Členové žákovského parlamentu se například dříve podíleli na hodnocení výzdoby tříd v rámci celoroční soutěže. Na schůzky žákovského parlamentu mohou být také pozváni zástupci vedení školy – ředitelka školy, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny.

Členové parlamentu mohou kdykoliv předkládat své návrhy a postřehy o dění ve škole vedoucímu parlamentu a ten je následně zařazuje do plánu příštího jednání. Při jednání také platí rovnost hlasů a právo jednotlivých členů na svobodné vyjádření.