Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Matematika

Weby s výukovými videi matematiky pro základní školu

Přijímací zkoušky

Různé
E-matematika.cz pro základní školy
Rozdělení matematiky dle věku i okruhů (v angličtině/němčině, ale jednoduché)

Matematika 6. ročník

 

Násobení desetinných čísel
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Zajímavé odkazy

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla

Dělitelnost

Pracovní listy

Dělitelnost opakování.pdf (322.38 kB)

Dělitelnost_procvičování.docx (13.63 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Prvočísla a čísla složená https://www.youtube.com/watch?v=glV5zZUslHg

Rozklad na prvočísla https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

Nejmenší společný násobek a dělitel https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

Znaky dělitelnosti https://www.youtube.com/watch?v=o31ToUvLduY

Úhly

Uhel_a_jeho_velikost_vysvětlení učiva.pdf (813.28 kB)

Úhel - pracovní listy pro 6. ročník ZŠ - Mgr. Irena Budínová, Ph.D.-1.pdf (142.84 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Úhly-měření a rýsování https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U

Početní operace s úhly https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs

Rozdělení úhlů https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI

Ostré, pravé a tupé úhly https://www.youtube.com/watch?v=Y0R6aGZ29Lc&list=PLFmO2IDrVOE5YU_xFuAXicIE2GO6jjeMU&index=5

Osová souměrnost

Pracovní listy

Osová souměrnost_pracovní list.docx (296.77 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Osová souměrnost https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE

Trojúhelník

Vysvětlení učiva a příklady

Třídění trojúhelníků dle délky stran.docx (39 kB)

Úhly v trojúhelníku, třídění trojúhelníků dle úhlů.docx (47.45 kB)

Výšky v trojúhelníku.docx (50.2 kB)

Těžnice a těžiště v trojúhelníku.docx (69.96 kB)

Třídění trojúhelníků-pracovní list.docx (2.94 MB)

Kružnice opsaná a vepsaná-pracovní list.pdf (388.98 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Kružnice opsaná https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

Kružnice vepsaná https://www.youtube.com/watch?v=hn0dyrBM76o

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=Tg8Q1Sb8jVQ

Výšky v trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=aELORN7yW0I

Těžnice a těžiště v trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=Y2IzUDwgEak

Krychle a kvádr

Krychle-úvod.docx (112.19 kB)

Objem a povrch krychle.docx (20.72 kB)

Kvádr-úvod.docx (48.03 kB)

Kvádr-povrch a objem.pdf (542.92 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Krychle https://www.youtube.com/watch?v=hcruaPTyrcs

Síť krychle https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU

Objem a povrch krychle https://www.youtube.com/watch?v=NAJmkpnEwJ0

Kvádr https://www.youtube.com/watch?v=wSnqWwiO0AM

Síť kvádru https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8

Objem a povrch kvádru https://www.youtube.com/watch?v=Ts0xJdzkOto

 

Povrch krychle a kvádru ve slovních úlohách https://www.youtube.com/watch?v=5p1gZoZ60IQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obvod a obsah (čtverce, trojúhelníku, ...)

obvod čtverce a obdélníku (perimeter = obvod)
obsah čtverce a obdélníku (area = obsah, plocha, ...)
obsah trojúhelníku (area = obsah, plocha, ...)
obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti (perimeter = obvod, area = obsah, plocha, ...)
obsah nepravidelného obrazce (area = obsah, plocha, ...)

 

 
 

 

Matematika 7. ročník

 

Zlomky

Rozšiřování a krácení.pdf (685.19 kB)

Online test http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m6_30

Zlomky-pracovní list s vysvětlením zlomky-pracovní list.pdf (303.21 kB)

Zlomky-sčítání a odčítání sčítání a odčítání zlomků (1).pdf (222.82 kB)

Zlomky-procvičování (1).pdf (451.75 kB)

Zlomky-procvičování2 (1).pdf (312.76 kB)

Zlomky-procvičování3 (1).pdf (305.54 kB)

Videa

Rozšiřování a krácení zlomků
Sčítání a odčítání zlomků

Násobení zlomků

Dělení zlomků

Převod desetinného čísla na zlomek https://www.youtube.com/watch?v=wLZHbFJjzv8

Převod zlomku na desetinné číslo https://www.youtube.com/watch?v=nS61e7z5kk0

Hra se zlomky: létající talíře 

Převod zlomku na smíšená čísla  https://cs.khanacademy.org/math/7-trida/x32816229be4474b9:zlomky/x32816229be4474b9:smisena-cisla/v/changing-an-improper-fraction-to-a-mixed-number

Převod smíšených čísel na zlomky  https://cs.khanacademy.org/math/7-trida/x32816229be4474b9:zlomky/x32816229be4474b9:smisena-cisla/v/changing-a-mixed-number-to-an-improper-fraction

Sčítání smíšených čísel se stejným jmenovatelem https://www.youtube.com/watch?v=IEGsHzPAK6Y

Sčítání smíšených čísel s různými jmenovateli https://www.youtube.com/watch?v=Yd8ch_-0lhk

Odčítání smíšených čísel s různými jmenovateli https://www.youtube.com/watch?v=LdRsWl0kN3g

Celá čísla

Vysvětlení učiva

Cela_cisla-úvod, porovnávání.pdf (524.63 kB)

Cela_cisla_scitani-odcitani.pdf (491.04 kB)

Videa

 

Přímá a nepřímá úměrnost

 

Procenta

 


Matematika 8. ročník

 

Mocniny a odmocniny

Druhá mocnina – zpaměti i s tabulkami
Druhá odmocnina – zpaměti i s tabulkami
Mocniny s přirozeným mocnitelem

Pythagorova věta

Naprosté základy Pythagorovy věty

Pythagorova věta - experiment z VIDA parku -  názorné, pěkné (PoloJasno)
Pythagorova věta ve 2 mintách - názorné, bez komentáře
Pythagorova věta - názorné vysvětlení (Khan Academy) Poznámka: závěrečné odmocnění čísla 108 není potřeba dělat tak, jak v ukázce. 

Pythagorova věta - výška rovnoramenného trojúhelníku (Radim Špilka) + ještě jednou (Masarykova ZŠ v Plzni)

Obrácená Pythagorova věta

Zjistěte, zda je daný trojúhelník pravoúhlý (matematikaCZ) + slovní úloha na dané téma (Petr Kaššák)

Slovní úlohy Pythagorova věta

Pythagorova věta – slovní úlohy 1 - úhlopříčka čtverce, obsah obdélníku (znám stranu a úhlopříčku), opřený žebřík o zeď, úhlopříčky v kosočtverci (matematikaCZ)
Pythagorova věta - slovní úlohy 2 - papírový drak, stožár upevněný lanem (Radim Špilka)

 

Pythagorova věta u příjímacích zkoušek na SŠ:

Pythagorova věta přijímačky 2018  - složitější - i obvod a obsah (matematikaCZ)

 

Pythagorova věta od studenta:

Student Tomáš Chabada - naprosté základy, úhlopříčka čtverce, tělesová úhlopříčka

Další příklady na procvičování Pythagorovy věty:

Tětiva v kružnici, lichoběžník (Radim Špilka)

Důkaz Pythagorovy věty:

Důkaz Pythagorovy věty 1 - názorné, pěkné (Dr. Matika)
Důkaz Pythagorovy věty 2 - stavebnice, stříhání papíru 
Důkaz Pythagorovy věty 3 (isibalo.com)
Důkaz Pythagorovy věty 4 - geometricky (PoloJasno)
Důkaz Pythagorovy věty 5 - za 60 sekund, pěkné (Antics Animation)

 

Pythagorova věta - dokumenty pdf ke stažení (a následně třeba i k vytištění)

Pythagorova věta základ - pojmy odvěsna, přepona, vzorec c2 = a2 + b2, důkaz, první nejjednodušší příklady


Příklady, na kterých mohou žáci sami procvičovat:
Pythagorova věta pracovní list (včetně postupu řešení) - 4 velmi časté příklady, dokonce ve variantě A a B
Pythagorova věta pracovní list (včetně postupu řešení) - 6 velmi častých příkladů, dokonce ve variantě A a B
Pythagorova věta pracovní list  (včetně postupu řešení) - 11 příkladů od jednodušších k obtížnějším)

Již vyřešené příklady:
Pythagorova věta vyřešené úlohy - využití v obdélníku a čtverci (počítání s úhlopříčkou)
Pythagorova věta vyřešené úlohy - využití v trojúhelníku
Pythagorova věta vyřešené úlohy - využití v kosočtverci a lichoběžníku

Pythagorova věta - powerpointové prezentace (vždy se objeví zadání a teprve následně řešení úlohy)

Pythagorova věta v rovině - čtverec, obdélník, trojúhelník, kosočtverec
Pythagorova věta - slovní úlohy - fyzikální síla, chůze po trávníku, plot kolem zahrady, ubrus na stole

Pythagorova věta - různé další:

Pythagorova věta písnička (staré, z filmu, pro zasmání)

Matematika 9. ročník

Mnohočleny on-line procvičování:
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.1 (ZŠ Dobřichovice)
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.2 (ZŠ Dobřichovice)
Násobení mnohočlenů (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 1 (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 2 (ZŠ Dobřichovice)

 

Mnohočleny - videa "matematikaCZ":
Sčítání a odčítání mnohočlenů - např. 2a2 + 3a - 4a2 +a + a3 =
Násobení mnohočlenů - např. (3x -1) (2 + x) =
Počítání s mnohočleny - např.  (a+3) [(a - 2) + (a - 4)] (a + 1) =
Algebraické vzorce - např. (x + 5)2 = x2 + 10x + 25
Rozklad mnohočlenů pomocí vytýkání - např. 7m - 7 = 7.(m - 1)
Rozklad mnohočlenů (příklady) - např. 5x- 10x + 5 = 5 (x2 - 2x +1)
 
Mnohočleny u přijímacích zkoušek
 
Mnohočleny - videa "Tomáš Chabada":
 
Mnohočleny - videa "Petr Kaššák":
 
Mnohočleny pracovní listy