Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Matematika

Weby s výukovými videi matematiky pro základní školu

Přijímací zkoušky

Různé
E-matematika.cz pro základní školy
Rozdělení matematiky dle věku i okruhů (v angličtině/němčině, ale jednoduché)

Matematika 6. ročník

 

Násobení desetinných čísel
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Zajímavé odkazy

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla

Dělitelnost

Pracovní listy

Dělitelnost opakování.pdf (322.38 kB)

Dělitelnost_procvičování.docx (13.63 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Prvočísla a čísla složená https://www.youtube.com/watch?v=glV5zZUslHg

Rozklad na prvočísla https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

Nejmenší společný násobek a dělitel https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc

Znaky dělitelnosti https://www.youtube.com/watch?v=o31ToUvLduY

Úhly

Uhel_a_jeho_velikost_vysvětlení učiva.pdf (813.28 kB)

Úhel - pracovní listy pro 6. ročník ZŠ - Mgr. Irena Budínová, Ph.D.-1.pdf (142.84 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Úhly-měření a rýsování https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U

Početní operace s úhly https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs

Rozdělení úhlů https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI

Ostré, pravé a tupé úhly https://www.youtube.com/watch?v=Y0R6aGZ29Lc&list=PLFmO2IDrVOE5YU_xFuAXicIE2GO6jjeMU&index=5

Osová souměrnost

Pracovní listy

Osová souměrnost_pracovní list.docx (296.77 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Osová souměrnost https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE

Trojúhelník

Vysvětlení učiva a příklady

Třídění trojúhelníků dle délky stran.docx (39 kB)

Úhly v trojúhelníku, třídění trojúhelníků dle úhlů.docx (47.45 kB)

Výšky v trojúhelníku.docx (50.2 kB)

Těžnice a těžiště v trojúhelníku.docx (69.96 kB)

Třídění trojúhelníků-pracovní list.docx (2.94 MB)

Kružnice opsaná a vepsaná-pracovní list.pdf (388.98 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Kružnice opsaná https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

Kružnice vepsaná https://www.youtube.com/watch?v=hn0dyrBM76o

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=Tg8Q1Sb8jVQ

Výšky v trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=aELORN7yW0I

Těžnice a těžiště v trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=Y2IzUDwgEak

Krychle a kvádr

Krychle-úvod.docx (112.19 kB)

Objem a povrch krychle.docx (20.72 kB)

Kvádr-úvod.docx (48.03 kB)

Kvádr-povrch a objem.pdf (542.92 kB)

Vysvětlení učiva-videa

Krychle https://www.youtube.com/watch?v=hcruaPTyrcs

Síť krychle https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU

Objem a povrch krychle https://www.youtube.com/watch?v=NAJmkpnEwJ0

Kvádr https://www.youtube.com/watch?v=wSnqWwiO0AM

Síť kvádru https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8

Objem a povrch kvádru https://www.youtube.com/watch?v=Ts0xJdzkOto

 

Povrch krychle a kvádru ve slovních úlohách https://www.youtube.com/watch?v=5p1gZoZ60IQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obvod a obsah (čtverce, trojúhelníku, ...)

obvod čtverce a obdélníku (perimeter = obvod)
obsah čtverce a obdélníku (area = obsah, plocha, ...)
obsah trojúhelníku (area = obsah, plocha, ...)
obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti (perimeter = obvod, area = obsah, plocha, ...)
obsah nepravidelného obrazce (area = obsah, plocha, ...)

 

 
 

 

Matematika 7. ročník

 

Zlomky

Rozšiřování a krácení.pdf (685.19 kB)

Online test http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m6_30

Zlomky-pracovní list s vysvětlením zlomky-pracovní list.pdf (303.21 kB)

Zlomky-sčítání a odčítání sčítání a odčítání zlomků (1).pdf (222.82 kB)

Zlomky-procvičování (1).pdf (451.75 kB)

Zlomky-procvičování2 (1).pdf (312.76 kB)

Zlomky-procvičování3 (1).pdf (305.54 kB)

Videa

Rozšiřování a krácení zlomků
Sčítání a odčítání zlomků

Násobení zlomků

Dělení zlomků

Převod desetinného čísla na zlomek https://www.youtube.com/watch?v=wLZHbFJjzv8

Převod zlomku na desetinné číslo https://www.youtube.com/watch?v=nS61e7z5kk0

Hra se zlomky: létající talíře 

Převod zlomku na smíšená čísla  https://cs.khanacademy.org/math/7-trida/x32816229be4474b9:zlomky/x32816229be4474b9:smisena-cisla/v/changing-an-improper-fraction-to-a-mixed-number

Převod smíšených čísel na zlomky  https://cs.khanacademy.org/math/7-trida/x32816229be4474b9:zlomky/x32816229be4474b9:smisena-cisla/v/changing-a-mixed-number-to-an-improper-fraction

Sčítání smíšených čísel se stejným jmenovatelem https://www.youtube.com/watch?v=IEGsHzPAK6Y

Sčítání smíšených čísel s různými jmenovateli https://www.youtube.com/watch?v=Yd8ch_-0lhk

Odčítání smíšených čísel s různými jmenovateli https://www.youtube.com/watch?v=LdRsWl0kN3g

Celá čísla

Vysvětlení učiva

Cela_cisla-úvod, porovnávání.pdf (524.63 kB)

Cela_cisla_scitani-odcitani.pdf (491.04 kB)

Videa

 

Přímá a nepřímá úměrnost

Vysvětlení učiva 4_Pomer_prima_a_neprima_umera.pdf (272.08 kB)

 

Procenta

procenta-priklady a vysvětleni.pdf (34.5 kB)

Procenta teorie+priklady2.pdf (301.29 kB)

Na procvičení

 

GEOMETRIE

 

Shodnost trojúhelníků

Shodnost a věty o shodnosti: https://www.youtube.com/watch?v=VoeyXAQB5XM
 

Konstrukce trojúhelníků

 

Čtyřúhelníky

Druhy a jejich vlastnosti: https://www.youtube.com/watch?v=TxLAn1t9v6Y
 

Konstrukce čtyřúhelníků

                         https://www.youtube.com/watch?v=PaT1KjANp40
                        https://www.youtube.com/watch?v=XVbJHVi-x1I
 

Obvod a obsah čtyřúhelníků

 
 
 
 
 

Matematika 8. ročník

 

Druhá mocnina – zpaměti i s tabulkami
Druhá odmocnina – zpaměti i s tabulkami
Mocniny s přirozeným mocnitelem

Příklady k procvičení:

Online cvičení druhá mocnina
Procvičení mocniny a odmocniny - vysvětlení, příklady

 

Pythagorova věta

Prezentace:

Pythagorova věta (358.88 kB)
Pythagorova věta v prostoru (927 kB)

Videa:

Pythagorova věta - vysvětletní, příklady
Pythagorova věta ve 2 minutách - názorné vysvětlení
Pythagorova věta v rovinných útvarech - čtverec, obdélník

Obrácená Pythagorova věta

Obrácená Pythagorova věta - vysvětlení, příklady 

Slovní úlohy Pythagorova věta

Pythagorova věta – slovní úlohy  - úhlopříčka čtverce, obdélníku, kosočtverce, opřený žebřík o zeď
Pythagorova věta - pracovní list (372 kB) - přílady, řešení
 

 

Výrazy

Číselné výrazy

Prezentace:

Číselné výrazy (229.51 kB)
Určení hodnoty výrazu (719.36 kB) - vysvětlení, příklady

Příklady k procvičení:

Online cvičení číselné výrazy

Výrazy s proměnnou

Prezentace:

Výrazy s proměnnou (702.5 kB)
Mnohočleny (164.01 kB)
Násobení mnohočlenů (422.94 kB)
Algebraické vzorce (614.73 kB)
Úpravy mnohočlenů (379.43 kB)
Rozklad na součin - vytýkání (1.03 MB)
Rozklad na součin - vzorce (269.65 kB)

Videa:

Sčítání a odčítání mnohočlenů
Násobení mnohočlenů
Počítání s mnohočleny
Algebraické vzorce
Rozklad mnohočlenů na součin výtýkáním
Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců

Příklady k procvičení:

Online cvičení výrazy s proměnnými
Online cvičení mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vzorce

 

Lineární rovnice

Prezentace:

Lineární rovnice 1 (240.02 kB)
Lineární rovnice 2 (264.1 kB)
Lineární rovnice 3 (169.68 kB)
Lineární rovnice 4 (172.53 kB)
Lineární rovnice - možnosti řešení (582 kB)

Videa:

Lineární ronice
Lineární rovnice - částé chyby
Lineární rovnice - slovní úlohy

Příklady k procvičení:

Online cvičení lineární rovnice
Procvičení rovnic - vysvětlení, příklady

 

GEOMETRIE

Kružnice a kruh

Vlastnosti: https://www.youtube.com/watch?v=Fgk56oDc7Y8

Délka kružnice a obvod kruhu: https://www.youtube.com/watch?v=p32hsCGJZHg

Obsah kruhu: https://www.youtube.com/watch?v=YyJ24IW79Uo

Vzájemná poloha přímky a kružnice: https://www.youtube.com/watch?v=mCtODg5igWU

Thaletova kružnice: https://www.youtube.com/watch?v=nRq5kvzPWfc

Tečna ke kružnici: https://www.youtube.com/watch?v=s-YlL-fGRlo

Matematika 9. ročník


Soustava lineárních rovnic

Prezentace:

Lineární rovnice se dvěma neznámými (104.15 kB)

Videa:

Soustava rovnic - dosazovací
Soustava rovnic - sčítací

Funkce

 

Podobnost

 

Goniometrické funkce

 

Mnohočleny

Mnohočleny on-line procvičování:
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.1 (ZŠ Dobřichovice)
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.2 (ZŠ Dobřichovice)
Násobení mnohočlenů (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 1 (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 2 (ZŠ Dobřichovice)

 

 

 

 
 
Mnohočleny u přijímacích zkoušek