Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Matematika

Weby s výukovými videi matematiky pro základní školu

Přijímací zkoušky

Různé
E-matematika.cz pro základní školy
Rozdělení matematiky dle věku i okruhů (v angličtině/němčině, ale jednoduché)

Matematika 8. ročník

 

Mocniny a odmocniny

Druhá mocnina – zpaměti i s tabulkami
Druhá odmocnina – zpaměti i s tabulkami
Mocniny s přirozeným mocnitelem

Pythagorova věta

Naprosté základy Pythagorovy věty

Pythagorova věta - experiment z VIDA parku -  názorné, pěkné (PoloJasno)
Pythagorova věta ve 2 mintách - názorné, bez komentáře
Pythagorova věta - názorné vysvětlení (Khan Academy) Poznámka: závěrečné odmocnění čísla 108 není potřeba dělat tak, jak v ukázce. 

Pythagorova věta - výška rovnoramenného trojúhelníku (Radim Špilka) + ještě jednou (Masarykova ZŠ v Plzni)

Obrácená Pythagorova věta

Zjistěte, zda je daný trojúhelník pravoúhlý (matematikaCZ) + slovní úloha na dané téma (Petr Kaššák)

Slovní úlohy Pythagorova věta

Pythagorova věta – slovní úlohy 1 - úhlopříčka čtverce, obsah obdélníku (znám stranu a úhlopříčku), opřený žebřík o zeď, úhlopříčky v kosočtverci (matematikaCZ)
Pythagorova věta - slovní úlohy 2 - papírový drak, stožár upevněný lanem (Radim Špilka)

 

Pythagorova věta u příjímacích zkoušek na SŠ:

Pythagorova věta přijímačky 2018  - složitější - i obvod a obsah (matematikaCZ)

 

Pythagorova věta od studenta:

Student Tomáš Chabada - naprosté základy, úhlopříčka čtverce, tělesová úhlopříčka

Další příklady na procvičování Pythagorovy věty:

Tětiva v kružnici, lichoběžník (Radim Špilka)

Důkaz Pythagorovy věty:

Důkaz Pythagorovy věty 1 - názorné, pěkné (Dr. Matika)
Důkaz Pythagorovy věty 2 - stavebnice, stříhání papíru 
Důkaz Pythagorovy věty 3 (isibalo.com)
Důkaz Pythagorovy věty 4 - geometricky (PoloJasno)
Důkaz Pythagorovy věty 5 - za 60 sekund, pěkné (Antics Animation)

 

Pythagorova věta - dokumenty pdf ke stažení (a následně třeba i k vytištění)

Pythagorova věta základ - pojmy odvěsna, přepona, vzorec c2 = a2 + b2, důkaz, první nejjednodušší příklady


Příklady, na kterých mohou žáci sami procvičovat:
Pythagorova věta pracovní list (včetně postupu řešení) - 4 velmi časté příklady, dokonce ve variantě A a B
Pythagorova věta pracovní list (včetně postupu řešení) - 6 velmi častých příkladů, dokonce ve variantě A a B
Pythagorova věta pracovní list  (včetně postupu řešení) - 11 příkladů od jednodušších k obtížnějším)

Již vyřešené příklady:
Pythagorova věta vyřešené úlohy - využití v obdélníku a čtverci (počítání s úhlopříčkou)
Pythagorova věta vyřešené úlohy - využití v trojúhelníku
Pythagorova věta vyřešené úlohy - využití v kosočtverci a lichoběžníku

Pythagorova věta - powerpointové prezentace (vždy se objeví zadání a teprve následně řešení úlohy)

Pythagorova věta v rovině - čtverec, obdélník, trojúhelník, kosočtverec
Pythagorova věta - slovní úlohy - fyzikální síla, chůze po trávníku, plot kolem zahrady, ubrus na stole

Pythagorova věta - různé další:

Pythagorova věta písnička (staré, z filmu, pro zasmání)

Matematika 9. ročník

Mnohočleny on-line procvičování:
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.1 (ZŠ Dobřichovice)
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.2 (ZŠ Dobřichovice)
Násobení mnohočlenů (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 1 (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 2 (ZŠ Dobřichovice)

 

Mnohočleny - videa "matematikaCZ":
Sčítání a odčítání mnohočlenů - např. 2a2 + 3a - 4a2 +a + a3 =
Násobení mnohočlenů - např. (3x -1) (2 + x) =
Počítání s mnohočleny - např.  (a+3) [(a - 2) + (a - 4)] (a + 1) =
Algebraické vzorce - např. (x + 5)2 = x2 + 10x + 25
Rozklad mnohočlenů pomocí vytýkání - např. 7m - 7 = 7.(m - 1)
Rozklad mnohočlenů (příklady) - např. 5x- 10x + 5 = 5 (x2 - 2x +1)
 
Mnohočleny u přijímacích zkoušek
 
Mnohočleny - videa "Tomáš Chabada":
 
Mnohočleny - videa "Petr Kaššák":
 
Mnohočleny pracovní listy