Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Lukáš Smilek

Náplň práce
 • koordinace a tvorba Minimálního preventivního programu
 • koordinace a podílení se na aktivitách prevence rizikového chování
 • metodické vedení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování (práce se třídou, třídním kolektivem, náplň třídnických hodin, řešení aktuálních problémů)
 • spolupráce s institucemi a dalšími zařízeními působícími v oblasti prevence rizikového chování
 • práce s žáky, zákonnými zástupci v rámci rizikového chování

Konzultační hodiny
 • čtvrtek :  9: 45 - 10: 30 hod., pátek: 7: 45 - 8: 30 hod.
 • kdykoliv po předchozí domluvě
 • telefon: 571 499 433
 • e-mail: smilek.lukas@zsjablunka.cz


Žáci, zákonní zástupci i pedagogové se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry: schrankaduvery@zsjablunka.cz.


Dokumenty
 • Minimální preventivní program
 • Program proti šikanování
 • Krizový plán
 • Školní preventivní strategie
 • Aktuální metodická doporučení postupu při řešení rizikového chování

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici v kabinetu Školního metodika prevence


Informace pro zákonné zástupce žáků o Školním programu proti šikanování

Naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i naše škola není zcela imunní vůči výskytu projevů šikanování. Proto chceme být připraveni na zachycení příznaků šikany a účinně takovému jednání čelit. S tímto záměrem jsme vytvořili Program proti šikanování.
Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s rodiči a zákonnými zástupci žáků.
Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, vedení školy). Využít můžete naši schránku důvěry. Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Kromě klasické schránky důvěry v budově školy se můžete svěřit i prostřednictvím e-mailové schránky důvěry. Vaši zprávu si přečte metodik školní prevence Mgr. Lukáš Smilek.