Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Zaměstnanci

Ředitel školy: 
Mgr. et Mgr. Marie Veličková, skola@zsjablunka.cz, 571 499 421, 739 215 264
 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivan Šošolík, sosolik@zsjablunka.cz, 571 499 421, 739 215 264
Ekonom školy: Marcela Zavadilová, ekonom@zsjablunka.cz, 571 499 423
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Kotrlova, jidelna@zsjablunka.cz, 736 179 859
Vedoucí vychovatelka družiny: Jitka Fojtíková,  fojtikova.jitka@zsjablunka.cz, 571 499 428
Výchovný poradce: Mgr. Jana Zajícová, zajicova.jana@zsjablunka.cz, 571 499, 435
Školník: Jiří Galač, skolnik@zsjablunka.cz, 571 499, 426, 733 229 785
   
Třídní učitelé ve školním roce 2023/24
1. třída - Mgr. Hana Zálešáková, zalesakova.hana@zsjablunka.cz, 571 499 430
2. třída - Jarmila Kovářová, kovarova.jarmila@zsjablunka.cz, 571 499 430   
3. třída - Pavla Dřevojánková, drevojankova.pavla@zsjablunka.cz, 571 499 430
4. třída - Mgr. Dana Hurtíková, hurtikova.dana@zsjablunka.cz, 571 499 430
5. třída -  Mgr. Vlasta Hurtová, hurtova.vlasta@zsjablunka.cz, 571 499 442
6. třída - Mgr. Pavlína Kučerová, kucerova.pavlina@zsjablunka.cz, 571 499 436
7.A - Ing. Blanka Smolíková, smolikova.blanka@zsjablunka.cz, 571 499 434
7.B - Mgr. Jana Zajícová (výchovný poradce), zajicova.jana@zsjablunka.cz, 571 499 435
8. třída - Mgr. Jan Babovec, babovec.jan@zsjablunka.cz, 571 499 435
9. třída - Mgr. Lukáš Smilek (metodik školní prevence), smilek.lukas@zsjablunka.cz, 571 499 443
 
Netřídní učitelé
Mgr. Hana Dřevojánková, drevojankova.hana@zsjablunka.cz, 571 499 443
Mgr. Vojtěch Krajča, krajca.vojtech@zsjablunka.cz, 571 499 435
Mgr. Bohdana Skýpalová, skypalova.bohdana@zsjablunka.cz, 571 499 436
Mgr. Vlastimil Vaněk, vanek.vlastimil@zsjablunka.cz, 571 499 434
 
Školní družina
Vedoucí vychovatelka: Jitka Fojtíková (2. oddělení - starší děti), fojtikova.jitka@zsjablunka.cz, 571 499 428
Vychovatelka: Dagmar Sýkorová (1. oddělení - mladší děti), sotolova.jana@zsjablunka.cz, 571 499 427
 
Asistenti pedagoga
Bc. Eva Holzmüllerová (1. stupeň), holzmullerova.eva@zsjablunka.cz, 571 499 430
Olga Nevolová (2. stupeň), nevolova.olga@zsjablunka.cz, 571 499 434
Bc. Alice Slováková (2. stupeň), slovakova.alice@zsjablunka.cz, 571 499 434
Lucie Zapalačová (1. stupeň), zapalacova.lucie@zsjablunka.cz, 571 499 430
 
Speciální pedagog
Mgr. Věra Kulíšková, kuliskova.vera@zsjablunka.cz, 571 499 434
 
Jídelna
Gabriela Kotrlová - vedoucí školní jídelny, jidelna@zsjablunka.cz, 736 179 859
Bosáková Pavla - hlavní kuchařka 
Renata Hurtová - kuchařka
Miroslava Malá - pomocná kuchařka
 
Uklízečky
Jana Adámková
Šárka Šrůmová
Pavlína Zádrapová