Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Zaměstnanci

Ředitel školy: 
Mgr. et Mgr. Marie Veličková, skola@zsjablunka.cz, 571 499 421, 739 215 264
 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivan Šošolík, sosolik@zsjablunka.cz, 571 499 421, 739 215 264
Ekonom školy: Ing. Hana Vaňková, ekonom@zsjablunka.cz, 571 499 423
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Kotrlova, jidelna@zsjablunka.cz, 571 499 424/425
Vedoucí vychovatelka družiny: Jitka Fojtíková, fojtikova.jitka@zsjablunka.cz, 571 499 428
Výchovný poradce: Mgr. Hana Dřevojánková, drevojankova.hana@zsjablunka.cz, 571 499, 443
Školník: Jiří Galač, skolnik@zsjablunka.cz, 571 499, 426, 733 229 785
           
Třídní učitelé ve školním roce 2021/22
1. třída - Mgr. Hana Zálešáková, zalesakova.hana@zsjablunka.cz, 571 499 430
2. třída - Mgr. Adéla Hromadová, hromadova.adela@zsjablunka.cz, 571 499 430
3. třída - Jarmila Kovářová, kovarova.jarmila@zsjablunka.cz, 571 499 430
4. třída - Mgr. Dana Hurtíková, hurtikova.dana@zsjablunka.cz, 571 499 430
5. třída - Pavla Dřevojánková, drevojankova.pavla@zsjablunka.cz, 571 499 430
6. třída - Mgr. Jan Babovec, babovec.jan@zsjablunka.cz, 571 499 435
7. třída - Mgr. Lukáš Smilek (metodik školní prevence), smilek.lukas@zsjablunka.cz, 571 499 443
8.A - Mgr. Vlasta Hurtová, hurtova.vlasta@zsjablunka.cz
8.B - Mgr. Pavlína Kučerová, kucerova.pavlina@zsjablunka.cz, 571 499 436
9.A - Ing. Blanka Smolíková, smolikova.blanka@zsjablunka.cz, 571 499 434
9.B - Mgr. Jana Zajícová, zajicova.jana@zsjablunka.cz, 571 499 435
 
Netřídní učitelé
Mgr. Hana Dřevojánková (výchovný poradce), drevojankova.hana@zsjablunka.cz, 571 499 443
Mgr. Michal Hurta, hurta.michal@zsjablunka.cz, 571 499 435
Mgr. Renata Michalíková, michalikova.renata@zsjablunka.cz, 571 499 436
Mgr. Vlastimil Vaněk, vanek.vlastimil@zsjablunka.cz, 571 499 434
 
Školní družina
Vedoucí vychovatelka: Jitka Fojtíková (2. oddělení - starší děti), fojtikova.jitka@zsjablunka.cz, 571 499 428
Vychovatelka: Jana Šotolová (1. oddělení - mladší děti), sotolova.jana@zsjablunka.cz, 571 499 427
 
Asistenti pedagoga
Bc. Anna Jelínková (1. stupeň), jelinkova.anna@zsjablunka.cz
Kateřina Kubičíková (2. stupeň), kubicikova.katerina@zsjablunka.cz, 571 499 442
Olga Nevolová (2. stupeň), nevolova.olga@zsjablunka.cz, 571 499 434
Bc. Alice Slováková (2. stupeň), slovakova.alice@zsjablunka.cz, 571 499 442
Dagmar Sýkorová (2. stupeň), sykorova.dagmar@zsjablunka.cz, 571 499 442
 
Jídelna
Gabriela Kotrlová - vedoucí školní jídelny, jidelna@zsjablunka.cz, 571 499 424/425
Kamila Mrnuštíková - vedoucí kuchařka
Renata Hurtová - kuchařka
Miroslava Malá - pomocná kuchařka
 
Uklízečky
Jana Adámková
Ludmila Dřevojánková
Pavlína Zádrapová