Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Obecně o testech pro rodiče

Proč testujeme

Vážení rodiče.
Při hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků se snažíme být co nejobjektivnější. Ovšem leckoho z Vás už možná někdy napadly následující otázky

 • „Neklade učitel na mého syna/dceru příliš malé (případně příliš velké) nároky?“
 • „Nehodnotí učitel mého syna/dceru nespravedlivě? Má horší známku (lepší známku) než si zaslouží?“
 • „Učí se můj syn/dcera to co se má učit, to co se učí na jiných základních školách?“
 • „Jakou šanci má můj syn/dcera u přijímacího řízení na střední školu?“ atd.

A podobné otázky si klademe i my – učitelé. Proto již několik let pravidelně oslovujeme společnosti, které se problematikou vzdělávání a jeho hodnocení zabývají na celorepublikové úrovni. V poslední době pak téměř výhradně využíváme služeb společnosti SCIO www.scio.cz Společnost SCIO testy sama vytváří, opravuje i vyhodnocuje a nám zasílá výsledky. Naši učitelé pouze dozírají na průběh testování, aby vše proběhlo přesně dle instrukcí. Takto získáváme srovnání s jinými základními školami ve Zlínském kraji i v celé České republice (desetitisíce testovaných žáků). Čím dál více středních a vysokých škol využívá SCIO testy u přijímacího řízení.

Testování v několika bodech
 • v průběhu let se nám osvědčil systém PRAVIDELNÉHO testování v 6. a 9. ročníku
 • testované předměty: matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady a angličtina
 • občas testujeme nepravidelně i jiné oblasti (např. čtenářskou gramotnost, informační gramotnost apod.)
 • testování se účastní kromě základních škol i žáci příslušných ročníků gymnázií, stejné testy tudíž dostává žák 9. ročníku základní školy, žák 4.ročníku osmiletého gymnázia (např. Vsetín), žák 2.ročníku šestiletého gymnázia (např. Valašské Meziříčí) – o to cennější jsou naše výsledky, neboť žákům na gymnáziích můžeme jen obtížně konkurovat
 • naše škola testuje vždy všechny žáky ročníku, kteří jsou v době testování ve škole (např. i ty, kteří opakují ročník, mají na vysvědčení špatné známky – nepřikrášlujeme výsledek)
 • přísně dodržujeme stanovený časový limit na test i naprostý zákaz jakéhokoli opisování či napovídání
 • každý žák (a tudíž i rodič) obdrží podrobnou zprávu o svých výsledcích, ve které je rozebráno, které typy úloh mu jdou a které ne, v čem by se měl zlepšit apod.
 • učitelé dostanou rozbor testu po jednotlivých úlohách – snažíme se pak věnovat větší pozornost úlohám, ve kterých jsme špatně dopadli
 • konkrétní výsledky jednotlivých žáků nezveřejňujeme!

Ukázky výstupů z testování

Pár vlastních postřehů k testům SCIO

Jako naprosto zásadní pro dosažení úspěchu v testech se jeví ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, jinak řečeno schopnost POROZUMĚT NAPSANÉMU ZADÁNÍ. V běžné výuce má žák často možnost spolupracovat se spolužákem či požádat o radu učitele. Pokud však v testu nepochopí zadání, je ztracen.
U velké části otázek žák nemusí prokázat encyklopedické znalosti, nýbrž si pouze pozorně přečíst text a odpověď na otázku v něm najde. Často také žáci doplácí na malou slovní zásobu.


Ukázka č.1 (český jazyk – 6. ročník)

Mladý silný lev vyzval na souboj starého pece lví smečky.
„Roztrhnu Tě jako hada!“ zařval starý lev a mladý zamručel.
„Kecáš padavko!“
Vytasili drápy, vycenili zuby a vrhl se na sebe.
Starý lev se bil statečně, ale co je platná zkušenost, když docházejí síly? Nakonec se odplížil z bitevního pole, kde jeho soupeř vítězně řval.
„Jaká hanba,“ zaskučel starý lev. „Přemohl mě takový mladíček!“
„Žádný mladíček,“ přitulila se k němu lvice a olízla mu rány. „Přemohlo tě stáří.“

Otázka: „Která z následujících postav z uvedeného textu působí vlídným a milujícím dojmem?“
a) soupeř
b) stará lvice
c) padavka
d) mladý silný lev

7 žáků z 22 odpovědělo špatně! (správná odpověď je b - stará lvice)


Ukázka č.2 (obecné studijní předpoklady – 6. ročník)

Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova zamezit
a) uspíšit
b) zakázat
c) umožnit
d) dokončit
e) připoutat

14 žáků z 22 odpovědělo špatně! (správná odpověď je c - umožnit)

Moc se přimlouvám za to, abyste u dětí podporovali činnosti vedoucí ke správnému pochopení napsaného textu. U menších dětí to může být pravidelné předčítání z knížek (děti se ptají: „mami, co znamená kroužil kolem hradu?“). Větší děti by měly co nejvíce číst samy. Nemusí to být pouze knihy. Existují dětské časopisy (Junior, Modelář, Abc, National Geographic, …), zajímavé texty jsou i na internetu. Zkuste se někdy zeptat, o čem byl film, který vaše dítě vidělo. Ať vám stručně převypráví, o čem včera četlo apod.

Zapsal: Mgr. Ivan Šošolík

Přílohy

celk_per.jpg

celk_per.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 201,28 kB

por_sk.jpg

por_sk.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 216,04 kB

an_dov.jpg

an_dov.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 218,71 kB

an_uloh.jpg

an_uloh.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 254,15 kB
Datum vložení: 2. 11. 2015 8:01
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2019 8:09
Autor: Správce Webu