Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Informace školy k 20. 4. 2020

Plán uvolňování opatření proti epidemii koronaviru

Vážení rodiče,

vláda ČR zveřejnila plán uvolňování opatření proti epidemii koronaviru, podle kterého se do škol budou moci na dobrovolné bázi vrátit od 25. 5. 2020 žáci prvních stupňů základních škol. Od tohoto dne bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách uskutečněných formou dopoledních školních skupin do 15 žáků. Odpoledne žáky těchto skupin čeká obdoba školní družiny. Žáci 1. stupně, kteří se nebudou účastnit vzdělávacích aktivit a pobytu ve škole, a žáci 2. stupně s výjimkami budou i nadále pokračovat do konce školního roku ve výuce na dálku. Pokud to epidemiologická situace dovolí, od 1. června 2020 se počítá s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ. Předpokládáme, že se bude jednat především o konzultace menších skupin žáků 9. třídy k přijímacím zkouškám na střední školy, které se zřejmě uskuteční do konce školního roku 2019/2020.

Tyto oficiální informace by měly být rozpracovány v manuálu, který zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do konce dubna 2020. Na základě tohoto manuálu se rozhodneme, jakou podobu bude mít nepovinná forma docházky žáků 1. a 2. stupně u nás ve škole, v jakém režimu budeme ve škole fungovat a jaká preventivní opatření zvolíme.

Ministerstvo školství momentálně připravuje také návrh vyhlášky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků škol ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, tj. instrukce, jak máme v této výjimečné situaci hodnotit žáky na závěrečném vysvědčení tohoto školního roku.

O naší reakci na tyto dokumenty MŠMT Vás budeme včas informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Datum vložení: 20. 4. 2020 14:43
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2020 14:44
Autor: Správce Webu