Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Provoz školy od 30. listopadu

ZŠ Jablůnka vydává na základě instrukcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tato organizační a protiepidemická opatření.

ORGANIZACE VÝUKY
Od pondělí 30. 11. 2020
1. – 5. třída: výuka ve škole (prezenčně)
6., 7. A, 7. B: výuka distančně z domu. V liché týdny výuka distančně, v sudé týdny (od 7. 12.) výuka ve škole.
8. A, 8. B: výuka ve škole. V liché týdny výuka ve škole, v sudé týdny (od 7. 12.) výuka distančně z domu.
9. třída: výuka ve škole
Výuka bude probíhat podle rozvrhu zveřejněného v elektronické žákovské knížce.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ranní družina: 6:30 – 7:30, odpolední družina: do 16:00.
Vzhledem k tomu, že musíme zachovat homogenitu skupin, budou vychovatelkám školní družiny pomáhat asistentky pedagoga.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna bude plně v provozu. Žáci vzdělávající se z domova se mohou na obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Příchod žáků jednotlivých tříd do jídelny nastavíme tak, aby se žáci tříd před jídelnou a v jídelně nemísili. Další podrobnosti v informacích školní jídelny

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
Do školy mohou vstupovat pouze žáci, je zakázán vstup doprovázejících osob. Při vstupu do školy si žáci budou dezinfikovat ruce. Po celou dobu pobytu žáků ve škole jsou povinné roušky. Je doporučeno mít náhradní roušku v sáčku, který poslouží též k odložení použité roušky.
Ve třídách budou jednomístné lavice rozmístěny po celé ploše učebny tak, aby byly zajištěny maximální možné vzdálenosti mezi nimi. Třídy budou intenzivně větrány. V hudební výchově omezíme zpěv a v tělesné výchově sportování.

ŽÁDOST ŠKOLY
Žádáme rodiče, aby při se při zdravotních potížích dětí poradili s dětským lékařem a ne zcela zdravé děti do školy nepouštěli. V případě nařízení karantény jsou rodiče povinni škole co nejdříve sdělit, že jejich dítě je v karanténě, zda bylo pozitivně testováno, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.  Škola pak musí učinit nezbytná opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí, aby nedošlo k šíření epidemie ve škole. Děkujeme za pochopení.      
 
24. 11. 2020
Vedení školy
Datum vložení: 24. 11. 2020 8:39
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 13:16
Autor: Správce Webu