Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Provoz školy od 16. listopadu

Informace k provozu školy – změny k 16. 11. a 18. 11. 2020 pro žáky 1. - 9. třídy

1) Od 16. listopadu 2020 se začátky on-line hodin ve 3., 4. a 5. třídě přizpůsobí běžnému školnímu  rozvrhu:
1. hodina: 7:45 – 8:30
2. hodina: 8:40 – 9:25
3. hodina: 9:45 – 10:30
4. hodina: 10:40 – 11:25

Neznamená to však, že žáci 3. – 5. třídy mají každý den 4 on-line hodiny. Rozvrh on-line hodin bude v elektronické žákovské knížce.

2) Od 18. listopadu 2020 je Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy ve školách povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků.

Výuka  těchto dvou ročníků a jejich pobyt v naší škole bude probíhat podle běžného rozvrhu zveřejněného v elektronické žákovské knížce. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby dětem připravili alespoň 2 roušky a igelitový sáček na odložení roušky. Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. V hudební výchově omezíme zpěv a v tělesné výchově sportování.

Plně v provozu bude školní jídelna a školní družina (včetně ranní družiny).

Vzniknou dvě oddělení školní družiny, jedno pro žáky 1. třídy, jedno pro žáky 2. třídy. Pro rodiče stále platí zákaz vstupu do prostor školy. Děti ze školní družiny jim ke dveřím budou přivádět asistentky pedagoga.

Školní jídelna počítá od středy 18. 11. 2020 s momentálně přihlášenými strávníky z řad žáků 1. a 2. třídy. Pokud NEBUDETE mít o obědy pro prvňáčky a druháčky zájem, odhlaste se u vedoucí školní jídelny, nejpozději však do pondělí 16. 11. 2020 do 9:00 h.

Žákům 3. – 9. třídy na distanční výuce nabízíme od 18. 11. 2020 možnost odebírat do přinesených jídlonosičů školní obědy za dotovanou cenu. Pokud BUDETE mít o obědy zájem, přihlaste se e-mailem, nebo telefonicky do pondělí 16. 11. 2020 do 9:00 u vedoucí školní jídelny. Ostatní žáci budou mít stravu nadále automaticky odhlášenou. Výdej stravy bude probíhat od 11:45 do 12:45 u bočního vchodu do školní jídelny. Tyto informace, týkající se školního stravování, se ale mohou změnit podle počtu přihlášených žáků a na základě aktuální situace.

Těšíme se na postupný návrat všech školáků.

Vedení školy

Datum vložení: 12. 11. 2020 13:20
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2020 14:16
Autor: Správce Webu