Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Roušky a respirátory ve škole

Doporučujeme nosit po dobu pobytu ve škole výhradně roušky nebo respirátory namísto jiných ochranných pomůcek.

Vážení rodiče,

z dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ) vyplývá, že mezi ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos) patří rouška, respirátor, ale i ústenka, šátek, šál a jiné prostředky, které brání šíření kapének.

V metodice MZ pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních ze dne 7. 9. 2020 je stanoven postup v případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění COVID-19 u jedinců ve školách. Základní myšlenkou je, aby karanténní opatření zasáhla školu co nejméně.

Pokud se bude jednat o jednotlivce, karanténa se bude týkat nejbližšího okruhu lidí, tedy třídy, družiny apod.  O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě epidemiologického šetření provedeného přímo ve škole. Při svém rozhodování přihlíží hygienici mimo jiné k délce kontaktu s pozitivní osobou, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením ve škole, k používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest.

Z výše zmiňovaného metodického návodu pro nařizování karantény vyplývá, že dostačující ochranný prostředek dýchacích cest k tomu, aby nebyla nařízena karanténa, je rouška nebo respirátor FFP2/N95.

Proto doporučujeme, aby žáci nosili po dobu pobytu ve škole výhradně roušky nebo respirátory namísto jiných ochranných pomůcek. Jenom tak můžeme snížit riziko, že by se karanténa týkala celých tříd a prodlužovala se zbytečně doba, kdy žáci budou vzdělávání v rámci nařízené karantény distančně z domova. Naše zkušenosti z dosavadní výuky žáků první a druhé třídy svědčí o tom, že žáci s nošením roušek příp. respirátorů nemají větší problémy.

Děkujeme Vám za takto projevenou ohleduplnost vůči ostatním, za pochopení a spolupráci.

Vedení ZŠ Jablůnka

Datum vložení: 25. 11. 2020 12:48
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 12:52
Autor: Správce Webu