Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Mnohočleny

Mnohočleny on-line procvičování:
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.1 (ZŠ Dobřichovice)
Sčítání a odčítání mnohočlenů č.2 (ZŠ Dobřichovice)
Násobení mnohočlenů (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 1 (ZŠ Dobřichovice)
Mnohočleny - vytýkání 2 (ZŠ Dobřichovice)
 
Videa "matematikaCZ":
Sčítání a odčítání mnohočlenů - např. 2a2 + 3a - 4a2 +a + a3 =
Násobení mnohočlenů - např. (3x -1) (2 + x) =
Počítání s mnohočleny - např.  (a+3) [(a - 2) + (a - 4)] (a + 1) =
Algebraické vzorce - např. (x + 5)2 = x2 + 10x + 25
Rozklad mnohočlenů pomocí vytýkání - např. 7m - 7 = 7.(m - 1)
Rozklad mnohočlenů (příklady) - např. 5x- 10x + 5 = 5 (x2 - 2x +1)


Videa "Tomáš Chabada":

Videa "Petr Kaššák":
 
Mnohočleny pracovní listy