Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Matematika záloha

Stránku budeme postupně doplňovat o on-line výukové zdroje z matematiky. 

Weby s výukovými videi matematiky pro základní školu:
Obvod a obsah (čtverce, obdélníku, trojúhelníku, čtyřúhelníku, ...)
Mnohočleny (8. a 9. ročník)

Různé:
E-matematika.cz pro základní školy
Rozdělení matematiky dle věku i okruhů (v angličtině/němčině, ale jednoduché)